Öppna mobilmenyn

Särskild organisation för krishantering

Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.

TIB (Tjänsteperson i beredskap) och KIB (Kommunikatör i beredskap) infördes i kommunen under 2017/2018. Detta för att kunna ha en bättre beredskap för att bedöma om en händelse kräver några insatser från kommunens sida eller om det inträffade kräver någon form av stöd och krishantering.

Krisinformation från svenska myndigheter

Krisinformation.se
App för Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig
myndighet och ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor.
kriser och civilt försvar.

Var förberedd inför en kris

Vi har alla ett personligt ansvar för att skydda vårt eget liv, vår egendom och vår säkerhet. Det gäller även vid en samhällskris. Här hittar du tips och råd på vad du bör ha i hemmet om en längre kris eller samhällsstörning skulle förekomma:

Tänk tanken vad du skulle göra om det en dag inte finns dricksvatten i kranen och mat att handla i butikerna, om elementen slutar fungera mitt i vintern eller om du inte kan se på TV eller ladda din mobiltelefon.
För att klara krisen ska du tillgodose behovet av fyra saker:

 1. Vatten
  Ha alltid flaskor eller dunkar hemma så att du kan lagra vatten om det slutar komma ur kranen. Frys gärna in vatten – det fungerar både som kylklamp och som reservvatten.
 2. Mat
  Fundera på varors hållbarhet. Kräver de en kyl eller frys? Håller de i rumstemperatur? Måste de tillagas?
 3. Värme
  Har du filtar och varma kläder så att det räcker?
 4. Kommuniaktion
  En batteridriven radio och extra batterier gör att du kan få information om vad som händer.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för krissituationer

VMA – viktigt meddelande till allmänheten

Det är bra att känna till varningen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och vad du ska göra när du nås av det.

VMA används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Du kan få VMA via

 • Sveriges Radio P4 och TV
 • webbplatsen Krisinformation.se
 • appen Krisinformation.se
 • Sveriges Radios app SR Play

Hur beredd är du?

Testa hur förberedd du är inför en kris – klicka dig fram i scenariot och svara på frågor.

Scenario 1 – Överlevnad

Scenario 2 – Kommunikation vid kris

Scenario 3 – Hemberedskap

Testa din krisberedskap

Svara på 10 snabba frågor och testa om du har koll på din krisberedskap!

Vill du lära dig mer om krisberedskap?

Försvarsutbildarna.se

Senast uppdaterad:

112-appen

Får information om händelser i ditt närområde och dela din position när du ringer 112.

Viktiga telefonnummer

113 13 är ett informationsnummer som drivs av SOS Alarm där du kan få svar på frågor vid en kris. 112 är ett nummer för akuta nödlägen som du aldrig ska ringa för att söka information. 1177 är enbart till för sjukvårdsupplysning.

Kontakt

Vendela Rupp
Trygghets- och säkerhetssamordnare
vendela.rupp@botkyrka.se

Senast uppdaterad: