Öppna mobilmenyn

Stöd till personer som vill lämna en kriminell bana

Botkyrka kommun inleder nu ett arbete för att mer effektivt kunna stötta Botkyrkabor som lever i eller är i riskzonen för ett kriminellt liv.

Arbetet ska byggas på en myndighetsövergripande samverkan som inledningsvis består av fler verksamheter inom kommun, lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen AB. Det kommer att samordnas utifrån det våldspreventiva center som just initierats i Botkyrka.

Målet är att personer som vill lämna en kriminell bana ska få stöd i att etablera en trygg tillvaro. Arbetet ska bidra till att stärka målgruppen såväl som att minska kriminalitet och nyrekrytering till kriminalitet samt att bidra till ett tryggare samhälle.

Den som i dag vill få stöd för att lämna en kriminell bana kan kontakta Botkyrkas socialtjänst. Stödet ges utifrån individens behov och kan exempelvis handla om missbruk, beroende, psykisk ohälsa, boende, skulder och ekonomi.

Läs mer om hur kommunen satsar för att få unga att lämna en kriminell livsstil.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: