Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Våldspreventivt center – tillsammans mot våld

Botkyrka har sedan 2012 drivit ett långsiktigt och strukturerat våldsförebyggande arbete, i samverkan mellan i första hand socialtjänst, skola, polis, bostadsbolaget Botkyrkabyggen och räddningstjänst.

Våldspreventivt center är ett paraply som omfattade tre delar:

  • Ett kluster som arbetar med det faktiska våldet; kriminalitet och våld.
  • Ett kluster som arbetar med det våldsförebyggande: Skapa en plattform för alla de unga i Botkyrka som gått igenom mentorsprogram i våldsförebyggande arbetet.
  • Ett kluster som arbetar med kunskap och metodutveckling, samt forskning och uppföljning.

Syftet med ett våldspreventivt center är att skapa en samorganisering av våra insatser. Något vi ser ger ett bättre resultat för Botkyrkaborna och bättre effekt av myndigheternas resurser. När alla verksamheter arbetar enskilt mot våld räcker det inte till, men när vi gör det gemensamt får vi en större effekt.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: