Öppna mobilmenyn

Dialogkommissionen

I dialogkommissionen sitter tretton ledamöter från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. De är valda för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 eller intill det sammanträde då nytt val har förrättats inför mandatperioden 2022-2026.

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda dialogkommisionen i kommunens förtroendemannaregister.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: