Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vi vet att du bryr dig! Rösta 9 juni!

Vad som händer och beslutas i EU påverkar din vardag här hemma i Sverige och Botkyrka i allra högsta grad. Till exempel så har EU en direkt påverkan på en dryg tredjedel av alla nya lagar som stiftas i Sverige och på hälften av alla frågor som diskuteras i kommuner och regioner. Nedan ges exempel på några vardagsnära frågor som EU har en inverkan på och som påverkar din vardag hemma och när du vistas i andra EU-länder.

En kvinna står i fruktavdelningen i en mataffär. Hon håller ett rött äpple i ena handen och ett grönt i andra och tittar in i kameran.

Vad som säljs i våra butiker och vad det kostar

Vad som säljs i butik och indirekt vad det kostar påverkas delvis av de handelsavtal som sluts inom EU.

En man, som ser glad ut, håller en nyckelring med ett stort rött hjärta och visar sina hemnycklar

Vem som får bo, jobba och plugga i Sverige och andra EU-länder

Inom EU råder fri rörlighet. Det innebär bland annat att alla EU-medborgare får bo, jobba och plugga gratis i alla EU-länder.

En ung tjej sitter på en bänk i en väntkur och håller i sin mobiltelefon, samtidigt som hon tittar in i kameran.

Om du själv ska få bestämma vem som kan ta del av dina chattar

Ska myndigheter i EU-länder få ta del av dina privata chattar för att förhindra brott?

Tre glada personer står nära varandra på den pendeltågsperrong. De tittar in i kameran.

Hur enkelt det är att hålla kontakt med nära och kära i andra EU-länder

EU har infört regler om roamingavgifter för mobilanvändare som reser inom EU, vilket innebär att du kan surfa, chatta och streama utan extra kostnader när du är ute och reser.

En läkare, med stetoskop runt halsen, talar med en patient som syns bakifrån.

Vård när du är i andra EU-länder

EU-medborgare har rätt att få vård och omsorg i andra EU-länder på samma villkor som landets egna medborgare – både på semestern och för planerad vård.

Bild på poliser som patrullerar.

Bekämpning av gängkriminalitet

Gängkriminalitet är ett problem med internationella kopplingar. Polismyndigheter i EU:s olika länder samarbetar bland annat genom att utbyta information och samordna insatser.

Ung kille med keps tittar ut genom tågförster. Räls och natur syns utanför fönstret.

Gratis resor och ungdomskort för att upptäcka Europa

DiscoverEU är en insats inom Erasmusprogrammet som ger unga med begränsade möjlighet att resa och upptäcka Europas mångfald, lära sig om dess kulturarv och historia och träffa nya vänner.

Bild på två vårdpersonal som förbereder ett dropp.

Hur lång dygnsvilan ska vara mellan arbetspass

EU:s arbetslivsdirektiv påverkar hur lång dygnsvila det måste vara mellan arbetspass för personer som arbetar inom vård och omsorg.

En vägskylt med texten Riksgrense Sverige, med skog i bakgrunden.

Gränskontroller och gemensamma riktlinjer för migration

EU-samarbetet slår fast att inga gränser ska finnas mellan medlemsländerna men att de yttre gränserna mot omvärlden ska vara desto hårdare.

En elbil som står på laddning.

Vilken bil du får köpa och köra

För att nå den långsiktiga målsättningen om nollutsläpp av koldioxider införs 2035 ett förbud mot att sälja nya bilar med bensin och dieselmotorer.

Bild på två robotar med mänskliga ansikten.

Artificiell intelligens (AI)

EU prioriterar att skapa en säker och människocentrerad miljö och främjar ansvarsfull innovation inom AI.

Bild på en folksamling.

Den fria rörligheten

I EU finns bestämmelser om fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer. Dessa kallas ”de fyra friheterna”.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: