Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bekämpning av gängkriminalitet

Gängkriminalitet är ett problem med internationella kopplingar. Polismyndigheter i EU:s olika länder samarbetar bland annat genom att utbyta information och samordna insatser.

Tre poliser som patrullerar.

Europol

EU har en egen brottsbekämpande myndighet, Europol som både genomför eget arbete vad gäller utredningar och insatser, samt stöttar medlemsstaternas egna polismyndigheter.

EMPACT

Texten nedan är hämtad från Polisens hemsida:

EU-samarbetet EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är en process för EU:s medlemsländer att gemensamt arbeta mot allvarlig organiserad brottslighet.

EMPACT är en samarbetsform som antogs av Europeiska unionen 2010 med syfte att gemensamt jobba mot de mest framstående brottstyperna och hoten mot EU. Processen består av fyraåriga cykler där medlemsländerna bidrar med underrättelseinformation om vilken typ av organiserad brottslighet som anses vara det största hotet. Informationen sammanställs sedan av EU:s polisbyrå, Europol i en gemensam hotbildsanalys.

I nästa steg prioriterar och enas medlemsländerna om vilka brottsområden som är viktigast. Utifrån prioriteringarna tas en strategisk plan fram för arbetet de kommande fyra åren.

Kring varje brottsområde bildas operativa arbetsgrupper som arbetar efter en årlig åtgärdsplan.

Mer information om det brottsförebyggande samarbetet inom EU

Läs mer om det europeiska brottsförebyggande samarbetet på Polisens hemsida

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: