Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

De fyra friheterna

I EU finns bestämmelser om fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer. Dessa kallas ”de fyra friheterna”.

På bilden syns en folksamling.

Syftet med den fria rörligheten är, bland annat, att underlätta handel mellan medlemsländerna, och stärka det som kallas ”den inre marknaden”, Det handlar om att främja ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, samt att ge konsumenter ett större utbud av produkter med bättre kvalitet och pris.

Det innebär bland annat att EU:s medlemsländer inte får skapa hinder för andra medlemsländer att sälja varor eller tjänster genom exempelvis tullavgifter. Även att företag och medborgare i EU ska kunna göra överföringar och betalningar mellan länderna.

Sysselsättning och tillgång till den inre marknaden

Det finns också många program och initiativ som syftar till att främja sysselsättning och innovation inom EU. Till exempel finansierar EU via Europeiska Socialfonden yrkesutbildningar i medlemsländerna för att ge fler möjlighet till sysselsättning.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: