Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hur lång dygnsvilan ska vara mellan arbetspass

EU:s arbetslivsdirektiv påverkar hur lång dygnsvila det måste vara mellan arbetspass för personer som arbetar inom vård och omsorg.

Vårdpersonal förbereder ett dropp.

EU stiftar bland annat lagar som reglerar arbete och som indirekt har stor påverkan på medlemsländernas vård- och omsorgssystem.

Bland annat har förändringar i arbetsdirektivet gällande dygnsvila varit mycket uppmärksammat i förhållande till vården:

Från 1 oktober 2023 samt 1 februari 2024 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Läs mer om dygnsvila

Di kan läsa mer om vad reglerna för dygnsvilan innebär på Sveriges kommuners och regioners (SKR) hemsida

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: