Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gränskontroller och migration

EU-samarbetet slår fast att inga gränser ska finnas mellan medlemsländerna men att de yttre gränserna mot omvärlden ska vara desto hårdare.

En vägskylt med texten: Riksgrense Sverige. Skog syns i bakgrunden.

1995 tog en handfull EU-länder bort gränskontrollerna sinsemellan efter att först ha samordnat visumfrågor och polissamarbete. Avtalet som låg till grund för detta samarbete slöts i den lilla orten Schengen i Luxemburg som gav namn åt gränssamarbetet. Fler länder anslöt sig och 1999 införlivades Schengensamarbetet i EU.

27 länder i Shengensamarbetet

I dag omfattar Schengenområdet över 4 miljoner kvadratkilometer med en befolkning på nästan 420 miljoner människor, och 27 länder:

  • 23 av de 27 EU-länderna
  • alla medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz)

Normalt sett behöver du inte visa upp ditt pass eller id-kort när du reser inom Schengenområdet. Men länderna i Schengenområdet får införa tillfälliga gränskontroller under extraordinära omständigheter. Om ett Schengenland har infört tillfälliga gränskontroller måste du visa upp ett giltigt pass eller id-kort.

Samarbete kring migration

Det är respektive EU-land som avgör hur stor invandring landet vill ha. De flesta EU-länder tar inte längre emot allmän arbetskraftsinvandring, utan enbart människor med spetskompetens eller forskare.

EU har utformat gemensamma regler för hur asylmottagandet ska gå till och har en gemensam syn på vilka rättigheter asylsökande har medan ansökan behandlas (rätt till tak över huvudet, sjukvård och skolgång för barnen).

Flyktingar faller under FN:s flyktingkonvention som alla EU-länder är anslutna till.
EU-länderna har enats om att flyktingar ska ansöka om asyl i det första medlemslandet flyktingen anländer till och få sin ansökan prövad där (enligt Dublinförordningen). En flykting som därefter fortsätter till ett annat EU-land kan alltså sändas tillbaka till det första landet.

Mer information om Schengensamarbetet och migration

Europeiska rådets hemsida och sidorna europa.euoch ui.se är några exempel på sidor där du kan läsa mer om Schengensamarbetet och migrationsfrågan.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: