Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om andra ska få ta del av dina chattar

Ska myndigheter i EU-länder få ta del av dina privata chattar för att förhindra brott, så som övergrepp mot barn?

Ung tjej sitter i en väntkur på en pendeltågsperrong ich håller i sin mobil som om hon messar. Hon tittar in i kameran.

EU:s förordning för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn – kallad chat control 2.0 av dess kritiker – innebär att EU-ländernas myndigheter kan kräva att digitala plattformsbolag och molntjänster söker igenom sina användares privata kommunikation för att upptäcka barnporr.

Nu diskuteras i EU ett förslag, en så kallad förordning, på hur skyddet mot sexuella övergrepp på barn ytterligare kan stärkas.

För mer information om EU-förordningen

Sveriges rikstags hemsida kan du ta del av förordningen för att bekämpa sexuella övergrepp på barn.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: