Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vad som säljs i våra butiker och till vilket pris påverkas av EU

Vilka varor som säljs i butik och indirekt vad de kostar påverkas delvis av de handelsavtal som sluts inom EU.

Kvinna står i mataffären framför fruktdisken med ett grön äpple i ena handen och ett rött i den andra.

Det är EU som lagstiftar i handelsfrågor och ingår internationella handelsavtal, som gäller för medlemsländerna.

Europeiska parlamentet har en viktig roll inom EU:s handelspolitik genom att ge sitt samtycke till internationella handelsavtal och genom att utöva demokratisk tillsyn över handelsförhandlingarna som genomförs av Europeiska kommissionen (EU-kommissionen), som är EU:s förhandlingsorgan på handelsområdet.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida

EU-kommissionens hemsida kan du läsa mer om olika typer av handelsavtal och aktuella handelsförhandlingar och söka efter olika handelspolitiska strategier

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: