Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vård när du befinner dig i andra EU-länder

EU-medborgare har rätt att få vård i andra EU-länder på samma villkor som landets egna medborgare, både på semestern och för planerad vård.

En leende läkare med stetoskåp runt halsen pratar med en patient, som man ser ryggen på.

Enligt EU-lagstiftningen har EU-medborgare rätt till hälso- och sjukvård i valfritt EU-land och rätt att få ersättning för utlandsvård från sina hemländer. Det gäller både om du behöver vård när du är på semester och för planerad vård.

Det europeiska sjukförsäkringskortet garanterar att nödvändig hälso- och sjukvård ges på samma villkor och till samma kostnad som för de som är försäkrade i landet i fråga.

I ett EU-direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård fastställs dessutom villkoren för att en patient ska kunna resa till ett annat EU-land för att få vård och ersättning.

Mer om hälso- och sjukvård inom EU

Läs mer om EU:s direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård på health.ec.europa.eu

europa.eu kan du läsa mer om det europeiska sjukförsäkringskortet och hur du ansöker om det.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: