Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vem som får bo, jobba och plugga i Sverige och andra EU-länder

Den fria rörligheten är en av EU:s grundprinciper. Du kan bo och arbeta var du vill och behöver inget visum för att besöka andra EU-länder. Du har också rätt att studera gratis och praktisera var du vill.

En glad ung man står med en nyckelring, med ett stort hjärta på och sina hemnycklar, i handen.

Inom EU råder fri rörlighet för både personer, arbetstagare, varor och kapital. Det innebär, bland annat att vi som bor i EU-länder inte behöver något visum för att besöka andra EU-länder och inget arbetstillstånd för att arbeta. Vi har också rätt att bosätta oss i vilket EU-land vi vill.

Erasmusprogrammet är Europeiska unionens program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Erasmus+ ger dig möjlighet att studera eller praktisera utomlands med stipendium.

Läs mer om den fria rörligheten

På Europaparlamentets hemsida finns faktadal som beskriver mer om den fria rörligheten för personer, arbetstagare, varor och kapital. Du kommer åt dem via länkarna nedan.

Läs mer om:
Fri rörlighet för personer

Fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för arbetstagare

Fri rörlighet för kapital

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: