Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vilken bil du får köpa och köra

För att nå den långsiktiga målsättningen om nollutsläpp av koldioxider införs 2035 ett förbud mot att sälja nya bilar med bensin och dieselmotorer.

Närbild på en elbil som står på laddning.

För ett år sedan röstade EU igenom ett förbud mot försäljning av nya bilar med bensin- och dieselmotorer som trädet i kraft 2035. Beslutet innebär att nya bilar och skåpbilar som säljs då inte får producera några koldioxidutsläpp.

Det är för att lyckas nå sitt mål om klimatneutralitet 2050 som EU vidtar åtgärder för att minska utsläppen från bilar, eftersom då vägtransporter står för en femtedel av EU:s koldioxidutsläpp.

2035 vill EU nå nollutsläpp men man har ett mellanliggande mål till 2030, då utsläppen ska ligga på 55 procent för personbilar och 50 procent för skåpbilar.

Den största av parlamentets sju grupper – EPP – sägs vilja revidera beslutet under kommande mandatperiod.

Mer information om nollvisionen och försäljningsförbudet

Läs mer om nollvisionen och försäljningsförbudet på Europaparlamentets hemsida

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: