Öppna mobilmenyn

Kommunlednings-förvaltningen

Vad vi gör

Kommunledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i sitt arbete genom att leda, samordna och följa upp helheten i den kommunala verksamheten och arbeta för att uppnå kommunstyrelsens årliga mål.

Det handlar bland annat om att verka för en hållbar kommun, genomföra exploateringar och demokratiutveckling, ekonomistyrning, trygghets- och säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor och kommunikation.

Ledning

Leif Eriksson
Kommundirektör
Telefonnummer: 070-246 90 43
E-post: leif.eriksson@botkyrka.se

Helena Karlsson
Biträdande kommundirektör
Telefonnummer: 070-231 50 63
E-post: helena.karlsson3@botkyrka.se

Så är vi organiserade

Kommunledningsförvaltningen har sex avdelningar:

  • Demokrati- och kansliavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Kommunikationsavdelningen
  • Planerings- och uppföljningsavdelningen
  • Samhällsutvecklingsavdelningen
  • Samordnings- och stödavdelningen

Senast uppdaterad:

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kontakt via medborgarcenter

Telefon: 08 530 610 00

Senast uppdaterad: