Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Politiska partier

I Botkyrka kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan tio partier. I Botkyrka är det Socialdemokraterna som tillsammans med Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet bildar majoritet. Majoriteten har tillsammans 38 mandat i kommunfullmäktige.


Mandatfördelning

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna (S)

23

Kristdemokraterna (KD)

6

Miljöpartiet (MP)

4

Liberalerna (L)

3

Centerpartiet (C)

2

Moderaterna (M)

12

Tullingepartiet (TuP)

9

Sverigedemokraterna (SD)

9

Vänsterpartiet (V)

7

Kontaktuppgifter till gruppledare och politiska sekreterare

Centerpartiet
Politisk sekreterare: Benita Hägg
benita.hagg@botkyrka.se

Gruppledare: Dag Ahlse

Kristdemokraterna
Politisk sekreterare: Caroline Blom
070-187 08 85
caroline.blom@botkyrka.se

Gruppledare: Stefan Dayne
070-889 19 00
stefan.dayne@botkyrka.se

Liberalerna
Politisk sekreterare: Andreas Froby
andreas.froby@botkyrka.se

070-20 57 64 43

Gruppledare: Ing-Marie Viklund
070-085 97 03
ing-marie.viklund@botkyrka.se

Miljöpartiet
Politisk sekreterare: Fanny Svenneke Åsberg
fanny.svenneke.asberg@botkyrka.se

Tf gruppledare: Deniz Bulduk
deniz.bulduk@botkyrka.se

Moderaterna
Politisk sekreterare: Roslana Cederhage
073-753 46 06
roslana.cederhage@moderaterna.se

Gruppledare: Stina Lundgren
070-189 62 97
stina.lundgren@moderaterna.se

Socialdemokraterna
Stabschef: Nadina Rosengren
070-187 08 80
nadina.rosengren@botkyrka.se

Politisk sekreterare: Melissa Besara
070-020 55 98
melissa.besara@botkyrka.se

Gruppledare: Ebba Östlin
070-187 08 80
ebba.ostlin@botkyrka.se

Sverigedemokraterna
Politisk sekreterare: Max Möllerström
mmollerstrom64@gmail.com

Gruppledare: Martin Inglot
martin.inglot@sd.se

Tullingepartiet
Politisk sekreterare: Carl Widercrantz
076-115 01 64
carl.widercrantz@tullingepartiet.se eller carl.widercrantz@botkyrka.se

Politisk sekreterare: Anne-Marie Carlson-Estrada
ammi.carlson-estrada@tullingepartiet.se

Gruppledare: Anders Thorén
anders.thoren@tullingepartiet.se

Vänsterpartiet

Politisk sekreterare: Kerstin Amelin
076-805 11 13
kerstin.amelin@hotmail.co.uk

Politisk sekreterare: Fredrik Andersson-Tay
070-187 08 83
fredrik.andersson1@botkyrka.se

Gruppledare: Mats Einarsson
073-421 87 84
mats.einarsson@botkyrka.se

Förtroendevalda politiker

I förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker i Botkyrka kommun. Där kan du också se deras nuvarande uppdrag.

Till förtroendemannaregistret

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan