Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fairtrade City

Botkyrka kommun blev en diplomerad Fairtrade City 2010. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Det finns fler än 2000 Fairtrade City i världen och 63 kommuner i Sverige är diplomerade.

För att behålla diplomeringen måste kommunen uppfylla kriterier som rör etisk upphandling och driva ett utåtriktat informationsarbete om etisk konsumtion. Diplomeringen Fairtrade City innebär också att det finns ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, caféer och restauranger runtom i Botkyrka.

Fairtrade på jobbet

Har ni Fairtrade-märkt kaffe, te och socker i fikarummet? Registrera din arbetsplats på fairtrade.se/fairtrade-pa-jobbet så får ni ett diplom att sätta upp i fikarummet och ett välkomstkit. Genom att registrera er kommer ni med på Fairtrades lista över arbetsplatser som tar socialt ansvar i fikarummet.

Välj Fairtrade-märkt

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och
levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. När du köper Fairtrade-märkta produkter innebär det att:

• Odlare och anställda får rättvisa löner
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

Engagera dig i Botkyrka fairtrade city

Arbetet leds av en styrgrupp som består av förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter från civilsamhället.

Vi vill gärna ha fler med i styrgruppen! Alla engagerar sig efter tid och förmåga. Kontakta oss på fairtradecity@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

 

 

Logotype fairtrade city, grönt och turkos

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: