Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Agenda 2030 och de globala målen för hållbarhet

Glas pojke med röd tröja.

FN:s globala mål handlar bland annat om att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

FN:s medlemsstater åtog sig att:
  • fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid,
  • utrota fattigdom och hunger överallt,
  • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder,
  • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen,
  • alla ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna,
  • främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt,
  • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först,
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs mer om de 17 globala målen på regeringens webbplats.


Illustration som visar de de globala målen i Agenda 2030 i olika färger.

De globala målen i Agenda 2030. Illustration: Regeringskansliet

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Läs mer om Agenda 2030

Läs mer om Agenda 2030 på regeringes webbplats.


Relaterade sidor

Senast uppdaterad: