Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldning avrådes

  Just nu är risken för skogsbrand stor. Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet gäller tills vidare. Mer information.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbarhet

Glas pojke med röd tröja.

FN:s globala mål handlar bland annat om att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

FN:s medlemsstater åtog sig att:
 • fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid,
 • utrota fattigdom och hunger överallt,
 • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder,
 • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen,
 • alla ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna,
 • främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt,
 • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först,
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs mer om de 17 globala målen på regeringens webbplats.


Illustration som visar de de globala målen i Agenda 2030 i olika färger.

De globala målen i Agenda 2030. Illustration: Regeringskansliet

Senast uppdaterad:

Läs mer om Agenda 2030

Läs mer om Agenda 2030 på regeringes webbplats.


Senast uppdaterad: