Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Gul vädervarning för vind i kombination med snöfall

    SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall över Stockholms län.  Mer information.

Vad är ett hållbart samhälle?

Två flickor springer på en sommaräng.

FN:s globala mål för hållbarhet handlar bland annat om att att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt.

Ett hållbart samhälle handlar om att värna klimat och miljö. Men det handlar lika mycket om att hushålla med ekonomiska resurser och se till att alla invånare mår bra.

FN:s globala mål för hållbarhet (Agenda 2030) är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och gandlar bland annat om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.


Hållbarhet är viktigt för Botkyrka kommun

Hållbarhet ingår i Botkyrka kommuns kärnuppdrag och vi arbetar med de mål som FN har satt upp för detta. Kommunen är också enligt lag ansvarig för många funktioner som är centrala i ett hållbart samhälle.

Botkyrka kommun styrs utifrån dokumentet Ett Hållbart Botkyrka som beskriver kommunens hållbarhetsutmaningar och har ett generationsperspektiv på 30 år.

Botkyrkas utmaningar för "Ett hållbart Botkyrka" har uppdaterats av en tvärpolitisk arbetsgrupp (bestående av socialdemokraterna, centern, liberalerna, miljöpartiet, moderaterna och vänsterpartiet). De består av sex mål som ska uppnås inom en generation. Önskvärda resultat och mätbara mål formuleras i mål och budget med flerårsplan.

Så arbetar Botkyrka kommun med hållbarhet

Läs mer här.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

FN:s globala mål för hållbarhet

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer här.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: