Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Här får du stöd och information

I oroliga tider är det viktigt att vara källkritisk och förlita sig på bekräftad information från svenska myndigheter. Det är också viktigt att inte vara ensam i sin oro för omvärldsläget och söka stöd.

händer håller i mobiltelefon

Här kan du få hjälp och stöd om du drabbats av eller bevittnat brott och våld

Kontakta socialtjänsten i Botkyrka

Mottagning barn
Telefontid: Måndag- torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.00

Mottagning vuxen
Telefontid: Måndag- fredag 10.00-12.00, måndagar även 15.00-18.00

Stödcentrum för unga brottsutsatta

För dig som blivit utsatt för eller bevittnat ett brott och är 10-20 år gammal.

Telefontid: Måndag- torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.00

Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka

Ger samtalsstöd och praktisk rådgivning till dig som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till ett brottsoffer eller misstänkt. För dig över 21 år.

Avhopparverksamheten

Stödnummer för dig som vill bryta med en kriminell livsstil.

Krisinformation och bra länkar

Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

Där finns också samlad information om det pågånde gängvåldet och aktuella händelser utomlands. För barn finns det även en egen sida som heter Lilla Krisinfo.

personer samtalar vid vattnet

Stödorganisationer för vuxna och barn

BRIS (Barnens rätt i samhället)

Bris för barn upp till 18 år: 116 111 eller chatta dygnet runt med en kurator.

Bris vuxentelefon om barn: 077 150 50 50

Stöd på arabiska: 077 448 09 00

Stöd på ukrainska: 020 48 48 48

Rädda barnen

Safe Place - en app som hjälper barn att möta svåra känslor.

Orostelefonen om radikalisering: 020 100 200 (helgfria vardagar 9.00-12.00)

Chatta om hedersförtryck

Jourhavande medmänniska

Ring 08 702 16 80 varje natt mellan klockan 21.00-06.00.

Kvinnofridslinjen och Mansjouren

Om du är drabbad av våld i nära relation.

Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

Mansjouren: 08 30 30 20

RFSL:s Stödmottagning

För hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld.

Ring: 020 34 13 16

Svenska kyrkans krisstöd för organisationer och föreningar

Stöd i samband med en olycka eller annan tragisk händelse

Ring: 08-530 222 42

Senast uppdaterad:

Folder, Gängsnacket

Gängsnacket: Ett informationsmaterial som är framtaget av Länsstyrelserna tillsammans med polisen

Ladda ner "Gängsnacket" Pdf, 989 kB. - en folder som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna med information om risker, varningssignaler och var man kan vända sig för stöd.

Här finns foldern på flera språk

Senast uppdaterad: