Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så jobbar vi för att förebygga brott

Vi hjälper personer att lämna en kriminell livvstil och arbetar med olika förebyggande åtgärder.

Ungdomar utomhus
 • EST - effektiv samordning för trygghet

  Varje torsdag möts representanter från polisen, Botkyrkabyggen och kommunen för att formulera en gemensam lägesbild baserat på information från respektive organisation samt delar av civilsamhället.

 • Förebyggarenheten

  Förebyggarenheten arbetar förebyggande, individuellt och i grupp, för barn, unga och föräldrar

 • Stöd till personer som vill lämna en kriminell bana

  Botkyrka kommun arbetar för att kunna stötta Botkyrkabor som lever i eller är i riskzonen för ett kriminellt liv.

 • Våldspreventivt center – tillsammans mot våld

  Botkyrka har sedan 2012 drivit ett långsiktigt och strukturerat våldsförebyggande arbete, i samverkan mellan i första hand socialtjänst, skola, polis, bostadsbolaget Botkyrkabyggen och räddningstjänst.