Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

EST - effektiv samordning för trygghet

Varje torsdag möts representanter från polisen, Botkyrkabyggen och kommunen för att formulera en gemensam lägesbild baserat på information från respektive organisation samt delar av civilsamhället.

Vid mötet upprättas en gemensam lägesbild utifrån all insamlad information. Utifrån denna lägesbild planeras samordnande, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser för kommande vecka. Detta kallas för EST (Effektiv samordning för trygghet).

Operativa Gruppen kartlägger individer och grupper i riskzon för kriminalitet

OP-gruppen är kopplad till EST och syftar till att aktivt samverka kring de grupper och individer som identifieras via EST eller på annat vis kommer till polisens och/ eller andra aktörers kännedom. Socialtjänsten och polisen samverkar för att identifiera och kartlägga individer och grupperingar som är i en riskzon när det gäller att utveckla ett kriminellt beteende eller är brottsligt aktiva, som en del i det brottsförebyggande arbetet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: