Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

    SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Stöd till personer som vill lämna en kriminell bana

Botkyrka kommun arbetar för att kunna stötta Botkyrkabor som lever i eller är i riskzonen för ett kriminellt liv.

Arbetet byggs på en myndighetsövergripande samverkan som inledningsvis består av fler verksamheter inom kommun, lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen AB. Det samordnas utifrån det våldspreventiva center som initierats i Botkyrka.

Målet är att personer som vill lämna en kriminell bana ska få stöd i att etablera en trygg tillvaro. Arbetet ska bidra till att stärka målgruppen såväl som att minska kriminalitet och nyrekrytering till kriminalitet samt att bidra till ett tryggare samhälle.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Emil och Elise mot en tegelvägg

Emil och Elise är kommunens samordnare mot kriminalitet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: