Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

    SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Tåget – våldsförebyggande arbete för yngre årskurser

Tåget är ett våldsförebyggande arbete i skolan för de yngre årskurserna. Elever, skolpersonal och föräldrar får olika utbildningar i hur de kan förebygga våld.

Vi jobbar med olika områden för att skapa en trygg skolmiljö. Varje barn ska få känna sig trygg med de vuxna på skolan, så att de känner att de kan vända sig till en vuxen när det uppstår svåra situationer.

Vi talar med barnen om skillnaden mellan att bara titta på och att vara en del av en förändring. Vi vill hjälpa barnen att kunna känna igen situationer som de kan hantera på ett bra sätt. Barnen får också vara ”förändringsagenter” genom att träna på olika situationer med att säga ifrån mot våld.

Tåget finns på nio skolor i Botkyrka kommun.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Film - om programmet Tåget

Tåget är ett våldsförebyggande skolprogram som riktas till elever i årskurs F-6. Tåget lär oss olika sätt att vara aktiva åskådare, att våga utmana stereotypa (köns)normer, att vara goda ledare och att skapa trygga relationer.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: