Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

  SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Så jobbar vi med trygghet där du bor

Vi arbetar tillsammans med polisen, hyresvärdar och civilsamhället.

Trygghetsfältarna utomhus
 • Trygghetsfältarna

  Trygghetsfältarnas uppdrag är att arbeta förbyggande och uppsökande genom att aktivt finnas ute på platser där barn ungdomar och unga vuxna finns.

 • Skyddsrum i Botkyrka

  Här hittar du var det finns skyddsrum i Botkyrka.

 • Grannar samarbetar för att öka tryggheten

  Grannstöd och Grannsamverkan är grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde. Alla är välkomna att delta.

 • Kultur och fritid

  Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet.

 • Platssamverkan i Fittja

  Platssamverkan i pilotprojektet ”Kreativ stadsmiljö Fittja” handlar om att kommunen tillsammans med polisen, hyresvärdarna, centrumägaren och kollektivtrafiken i Fittja tar ett helhetsgrepp om stadsdelen för att utveckla Fittja som plats.

 • Särskild organisation för krishantering

  Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.

 • Botkyrka är en Blåljuskommun

  Att vara godkänd enligt Blåljuskollen innebär att brandkår, polis och ambulans, de så kallade blåljustjänsterna, nu har större möjligheter att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

 • Kamerabevakning

  Botkyrka kommun arbetar aktivt mot skadegörelse, brott och andra problem i våra miljöer. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet.