Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Gul vädervarning för vind i kombination med snöfall

    SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall över Stockholms län.  Mer information.

Särskild organisation för krishantering

Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.

TIB (Tjänsteperson i beredskap) och KIB (Kommunikatör i beredskap) infördes i kommunen under 2017/2018. Detta för att kunna ha en bättre beredskap för att bedöma om en händelse kräver några insatser från kommunens sida eller om det inträffade kräver någon form av stöd och krishantering.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: