Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Gul vädervarning för vind i kombination med snöfall

    SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall över Stockholms län.  Mer information.

Trygghetsfältarna - finns på platser där barn, ungdomar och unga vuxna finns

Trygghetsfältarna arbetar för att förebygga social oro och brottslighet samt för att skapa trygghet i Botkyrka. Trygghetsfältarnas arbete utgår från den lokala lägesbilden i kommunen.

Trygghetsfältarnas främsta uppdrag är att tidigt upptäcka och identifiera tecken på barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet genom att arbeta uppsökande, relationsskapande och lotsa vidare dem till relevant stöd. Trygghetsfältarnas ger också information till trygghet- och säkerhetsavdelningen. Det kan till exempel handla om hur en plats ser ut och hur personerna på platsen förhåller sig till lagar och regler.

Trygghetsfältarna finansieras gemensamt av Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och polisen. De arbetar dagtid, kvällstid och helger.

Du når dem på telefonnummer 08 530 611 15

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Trygghetsfältarna utomhus

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: