Öppna mobilmenyn

Trygghet och säkerhet

I Botkyrka ska de som bor, verkar och vistas vara trygga och vi bygger för levande, moderna stadsdelar där människor möts. Det ska vara rent och snyggt i våra områden. Utvecklingen av Botkyrka bidrar till rörelse mellan kommundelarna.

Genom att samarbeta mellan olika aktörer och skapa gemensamma lägesbilder kan vi förekomma våld, få en bättre överblick och agera snabbare. Samverkan mellan polis, Botkyrkabyggen och kommun har lett till bättre samverkan och att kunnat styra resurser dit de mest behövs. Våldspreventivt center är flera myndigheter och enheter som samarbetar för att förebygga våld och ge stöd till de som blir utsatta.

För att förebygga våld jobbar vi också med trygghet redan i förskola och skola. Arbetet med trygghet och studiero ingår också i skolans systematiska kvalitetsarbete. I Botkyrka samarbetar utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och polisen genom Kraftsamling, en strukturerad samverkan inom ramen för ordinarie arbete. Skolan samarbetar även förebyggande med polisen för att skapa trygghet.

Här hittar du mer information om de olika delarna i vårt arbete.

Skola

Brottsförebyggande arbete

Trygghet där du bor

 • Trygghetsfältarna

  Trygghetsfältarnas uppdrag är att arbeta förbyggande och uppsökande genom att aktivt finnas ute på platser där barn ungdomar och unga vuxna finns.

 • Grannar samarbetar för att öka tryggheten

  Grannstöd och Grannsamverkan är grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde. Alla är välkomna att delta.

 • Kultur och fritid

  Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet.

 • Botkyrka är en Blåljuskommun

  Att vara godkänd enligt Blåljuskollen innebär att brandkår, polis och ambulans, de så kallade blåljustjänsterna, nu har större möjligheter att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

 • Särskild organisation för krishantering

  Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.

två vuxna och två barn i Fittja centrum

Fittja, ett av våra områden i Botkyrka där vi har jobbat mycket med trygghetsstärkande insatser.