Öppna mobilmenyn

Trygghet och säkerhet

Alla behövs i trygghetsarbetet. Läs om hur vi samarbetar med dig som bor här, polisen, Botkyrkabyggen och civilsamhället. Tillsammans gör vi Botkyrka tryggare!

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete?

Så jobbar vi i skolan

Så jobbar vi för att förebygga brott

Så jobbar vi för att du ska känna dig trygg där du bor

 • Trygghetsfältarna

  Trygghetsfältarnas uppdrag är att arbeta förbyggande och uppsökande genom att aktivt finnas ute på platser där barn ungdomar och unga vuxna finns.

 • Grannar samarbetar för att öka tryggheten

  Grannstöd och Grannsamverkan är grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde. Alla är välkomna att delta.

 • Kultur och fritid

  Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet.

 • Botkyrka är en Blåljuskommun

  Att vara godkänd enligt Blåljuskollen innebär att brandkår, polis och ambulans, de så kallade blåljustjänsterna, nu har större möjligheter att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

 • Särskild organisation för krishantering

  Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.