Öppna mobilmenyn

Stöd till personer som vill lämna en kriminell bana

Botkyrka kommun kommer att inleda ett arbete att mer effektivt kunna stötta Botkyrkabor som lever i, alternativt i riskzonen för ett, kriminellt liv.

Arbetet ska byggas på en myndighetsövergripande samverkan som inledningsvis består av fler verksamheter inom kommun, lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen AB. Det kommer att samordnas utifrån det våldspreventiva center som just initierats i Botkyrka.

Målet är att personer som vill lämna en kriminell bana ska få stöd i att etablera en trygg tillvaro. Arbetet ska bidra till att stärka målgruppen såväl som att minska kriminalitet och nyrekrytering till kriminalitet samt att bidra till ett tryggare samhälle.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: