Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 14 juni 2022

Anslaget datum: 15 juni 2022

Nedtaget datum: 15 juli 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

Sökande: Botkyrka kommun Kultur och Fritidsförvaltningen

Fastighet: HALLUNDA 4:34 (Brunnavägen 6)

Dnr: SBN 2022-439

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-06-16 med kungörelse- id: K355422/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-07-14

Ange dnr 2022-439

Senast uppdaterad: