Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 19 maj 2022

Anslaget datum: 20 maj 2022

Nedtaget datum: 17 juni 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfällig skolpaviljong, idrottshall och parkeringsplatser

Sökande: Botkyrka kommun Fastighetsenheten

Fastighet: FRIGG 3 (Friggs väg 17)

Dnr: SBN 2022-208

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-05-20 med kungörelse- id: K300559/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-06-17

Ange dnr SBN 2022-208

Senast uppdaterad: