Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • E-tjänsterna kommer inte vara tillgängliga torsdag kl 07.00-12.00

    Vi kommer under morgonen och förmiddagen 8 december att genomföra ett större underhållsarbete på Botkyrka.se. Under tiden kommer det inte gå att logga in på våra e-tjänster. Mer information.

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 18 november 2022

Anslaget datum: 18 november 2022

Nedtaget datum: 21 december 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av anläggning

Sökande: Botkyrkabyggen AB

Fastighet: TUMBA 8:277

Dnr: SBN 2022-305

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-11-22 med kungörelse- id: K682899/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-12-20

Senast uppdaterad: