Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Grödinge

Under Botkyrkadialogen hösten 2021 kom det in 37 synpunkter och förslag från Grödingeborna. Nu har Dialogkommissionen fattat beslut om vilka förslag som är genomförbara och arbetet kan börja. Här har du listan på vad som ska göras i Vårsta-Grödinge!

Vårsta strandpark får en rejält lyft. Åtgärderna ska genomföras under 2022.

 • Glas och plåt i väggar/tak på växthuset byts ut och el och belysning repareras
 • Bänkar och bord monteras inne i växthuset och utanför sätt en grill upp
 • Bänken i växthuset flyttas ut till bryggan
 • Byte av bräder på bänkar, soffor och bord vid den befintliga grillplatsen och i parken
 • Byte av grill vid grillplatsen
 • 2 nya solsoffor monteras på bryggan
 • Belysningsstolpar mellan växthus och grillplats kompletteras
 • Justering/toppning grusgångar
 • Beskärning av träd för att göra parken mer tillgänglig och trygg
 • Justering/toppning av grusgångar
 • En bänk från växthuset flyttas ut till bryggan
 • Beskärning träd gör för bättre framkomlighet och ur trygghetssynpunkt

Under 2022 ska fler aktivitetet för ungdomar i Vårsta-Grödinge genomföras.

Ett upphöjt övergångsställe byggs på Bremoravägen under 2022.

4 nya papperkorgar sätts upp i Vårstaområdet. Två befintliga papperskorgar placeras på mer lämpliga platser.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Fortsatt digitalt

Den ihållande pandemin har krävt att vi har fortsatt att föra dialogerna digitalt. Men för att så många som möjligt skulle få möjlighet att delta hade vi informatörer på plats i Vårsta centrum som assisterade med synpunktsinlämning. En tjänsteperson gjorde även ett besök hos seniorerna på Mötesplats Grödinge. Det resulterade i flera konstruktiva förslag.

Dialogresultat 2019

Totalt kom 97 förslag in till kommunen från Grödingeborna. Flera förslag rörde samma fråga, eller var snarlika. Pengarna används bland annat till:

 • Förbättring av skolgården på Malmsjö skola genom en pergola för skugga, skateramp och markerad cykelväg över skolgården
 • Delfinansiering för att städa upp Grödingevallen
 • Förbättrad belysning i Vårsta strandpark


Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: