Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Botkyrkadialogen Grödinge

Mer sysselsättning för unga, upprustning av populära Vårsta strandpark och minska hastigheten på trafiken i Bremora. Det var några av förslagen som kom upp i Botkyrkadialogen i Vårsta-Grödinge hösten 2021.

Slitaget på välbesökta Vårsta strandpark var, precis som dialogdeltagarna vittnade om hösten 2021, omfattande. Dialogkommissionen avsatte därför
385 000 kronor för att kunna genomföra ett rejält lyft av parken. Under 2022 genomfördes följande upprustning:

 • Byte av glas och plåt i väggar/tak på växthuset, och el och belysning har reparerats
 • Växthuset har fått bänkar och bord och utanför finns nu en grill
 • En bänk i växthuset har flyttats ut till bryggan
 • Utbytta bräder på bänkar, soffor och bord vid den befintliga grillplatsen och i parken
 • Byte av grill vid grillplatsen
 • 2 nya solsoffor har monterats på bryggan
 • Belysningsstolpar mellan växthus och grillplats har kompletteras
 • Justering/toppning grusgångar
 • Beskärning av träd för att göra parken mer tillgänglig och trygg
 • Justering/toppning av grusgångar
 • Beskärning träd gör för bättre framkomlighet och ur trygghetssynpunkt.

Fartfylld sambavecka

För att möta önskemålet om fler aktiviteter för barn och unga genomfördes en fartfylld sambavecka på Brotorpsbadet sommaren 2022. Mellan 8–13 augusti kunde både barn, unga och vuxna prova på sambafotboll, futevolei, capoeira sambamusik live , bad och grillning. En av många mycket uppskattad vecka!

De övriga förslagen som blev godkända var:

"Minska hastigheten i Bremora." Under 2023 kommer det att anläggas farthinder på Bremoravägen vid övergångsstället och vid den ombyggda busshållplatsen på Grönfinkvägen, då det kom upp i dialogen att många upplever problem med hastigheten på biltrafiken i området.

"Fler papperskorgar i centrala Vårsta."

4 nya papperkorgar sätts upp i Vårstaområdet. Två befintliga papperskorgar placeras på mer lämpliga platser.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Hösten 2023 kommer Botkyrkadialogen tillbaka till Vårsta-Grödinge. Så snart datum och platser är klara kan du läsa om det här. Hoppas vi ses i höst!


Dialogresultat 2019

Totalt kom 97 förslag in till kommunen från Grödingeborna. Flera förslag rörde samma fråga, eller var snarlika. Pengarna används bland annat till:

 • Förbättring av skolgården på Malmsjö skola genom en pergola för skugga, skateramp och markerad cykelväg över skolgården
 • Delfinansiering för att städa upp Grödingevallen
 • Förbättrad belysning i Vårsta strandpark


Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: