Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Hallunda-Norsborg

Nu är Botkyrkadialogen i Hallunda-Norsborg! Mellan måndag 1 maj och fredag 9 juni har du möjlighet att påverka ditt område. Vad tror du kan göra Hallunda-Norsborg till en bättre och tryggare plats att bo och vistas i?

Tisdag 16 maj är alla i åldern 13-19 år väkomna på dialog för att prata om hur vi kan göra Hallunda-Norsborg till en tryggare plats. Vi ses fi entrén till Sankt Botvids gymnasium kl 15.30-17. Vi bjuder på snacks och fika.

Lördag 27 maj kl 12-14 ses utanför ingången till biblioteket och har dialog för alla. Politiker och tjänstepersoner från kommunen kommer att vara på plats för att ta emot idéer och förslag. Vi bjuder på fika och korvgrillning och ballonger till alla barn. Nu hoppas vi på fint väder och riktigt bra dialogsnack!

Under hela dialogperioden kan du går in på dialog.botkyrka.se och lämna dina idéer och förslag där. Där kan du också gilla och läsa andras förslag. Välkommen på dialog!

Dialog våren 2021

Mitt under den pågående pandemin, maj-juni 2021, hade vi Botkyrkadialog i Hallunda-Norsborg. För att inte sprida smitta hölls stor del av dialogerna på digitala plattformen dialog.botkyrka.se. Under kontrollerade former fanns synpunktsinsamlare på plats i området under 9 olika datum.

Totalt kom det in 44 förslag. Många av dem handlade om renhållning, fritid, Slagsta och Hallunda centrum. Några av förslagen uppmärksammade att området har ett historiskt värde och synpunktslämnarna vill att fler ska känna till det. Dialogkommissionen beslutade att genomföra följande förslag från Hallunda-Norsborgsborna:

  • Belysning vid Slagsta utegym
  • Utsmyckning av betongpelare i Hallunda
  • Växtvandring
  • Informationskampanj om skräpplockning och renhållning
  • Upprustning av backe vid Borgskolan

Dialogresultat 2019

  • Ren och snygg närmiljö. Många förslag handlade om närmiljön, till exempel fler papperskorgar och en upprustad hundrastgård. Förslagen som rör detta har lämnats över till samhällsbyggnadsförvaltningen. De har fått medel av Dialogkommissionen för att kunna genomföra några av förslagen.
  • Evenemang och upplevelser. Dialogkommissionen har som ett resultat av dialogen stärkt evenemangsbidragen och gett ekonomiskt stöd till en föreningsträff.
  • Flera förslag rörde aktiviteter, mötesplatser och stöd för unga. Kultur- och fritidsförvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett nytt bidrag som civilsamhället kan söka för att göra aktiviteter för unga.
  • Många förslag rörde trygghet och säkerhet. Kommunens trygghets- och säkerhetssamordning jobbar med förebyggande åtgärder bland barn och unga i hela kommunen. Tillsammans med andra verksamheter, polis och brandförsvar arbetar man för en trygg och säker levnadsmiljö i Botkyrka.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Vi fortsätter med digitala dialoger

När pandemin slog till i början av 2020 blev vi tvugna att tänka om kring hur vi kan fortsätta att ha dialoger i kommunen utan att riskera att sprida smitta. Svaret blev en digital dialogplattform - dialog.botkyrka.se - där kan du som bor och verkar i Botkyrka gå in och lämna sina idéer och synpunkter.

dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: