Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Hallunda-Norsborg

Tack alla Hallunda-Norsborgsbor för deltagande i Botkyrkadialogen under maj-juni 2023 och för alla kloka och kreativa förslag på hur vi kan göra området bättre.

Hundra förslag kom fram under de olika dialogtillfällena och på dialog.botkyrka.se. De är nu överlämnade till dialog- och demokratiberedningens politiker som kommer att avgöra vilka av förslagen som är möjliga att genomföra.

Sankt Botvids gymnasium blev plats för ungdomsdialog

En tisdag i maj bjöds unga i åldern 13–19 år in till gymnasiet för att träffa kommunen och säga sitt om hur de vill förbättra, och vad de behöver för att känna sig trygga i, området. Skolmaten fick en känga av flera av gymnasieeleverna. Metoder mot mobbning i skolan och behov av mötesplatser var också uppe för diskussion. Här är några röster från dialogen:

”Vi vill ha en mötesplats i centrum för barn och ungdomar där de kan prata om hur de har det och det finns vuxna som lyssnar, och man kan fika. Det kan var separata pratkvällar för tjejer och killar på lika teman. Det ska inte hållas på en fritidsgård eller skola.”
/Två flickor, 8 och 13 år.

”Jag tycker att S:t Botvids gymnasium ska ha öppet typ 3 gånger i veckan till typ klockan 20 så att man kan umgås och för att man inte ska vara ute. Och speciellt under sommarlovet.”
/Filip, 18 år

”Öka tryggheten i centrum genom att skapa aktiviteter för familjer med barn.”
/Sara 22 år

 

En ung man böjer sig över ett bort för att skriva på ett papper. Flera personer sitter och står runt bordet.

Alexander Cahoud lämnar en synpunkt under ungdomsdialogen i Sankt Botvidgymnasiets entré.

Lång lista från Daglig verksamhet

Deltagarna på Daglig verksamhet i Hallunda hade förberett sig väl inför Botkyrkadialogens besök. Daraid, Viktoria, Ayfer, Fadia, Sha-Zab, Katarzyna och Sema hade alla synpunkter på vilka förbättringar, de tycker behövs, i Hallunda. Flera av dem vill skydda den gräsmatta utanför lokalerna som de brukar vistas på när de tar paus från jobbet. Viktoria förklarar att bilar kör upp på gräsmattan och att den blir sönderkörd och svår att gå på.

– Man kan sätta upp skyltar om att man inte får åka bil där, eller plantera buskar eller sätta ut betongsuggor, säger Viktoria.

Hon berättar också att det tidigare fanns flera träbänkar att sitta på i närheten av gräsmattan men att de tagits bort och ersatts med en bänk i metall.

– Vi vill ha tillbaka bänkarna men vi vill ha träbänkar, för bänken i metall blir jättekall på vintern och för varm på sommaren.

Förutom bänkar och staket efterfrågade gruppen fler aktiviteter. På listan fanns bland annat: åka på kryssning där man kan sova på båten, testa på hästridning, bada i badhus, ha picknick, tälta och anordna disco.

Två unga kvinnor i färgglada kläder och en ung man med mörkt hår och glasögon lutar sig mot en pelare utsmyckad med mosaik. I bakgrunden en byggnad och en gräsmatta.

Viktoria, Fadja och Sha-Zab arbetar på Daglig verksamhet i Hallunda. Här framför gräsmattan som de vill skydda och lutandes mot pelaren som de själva smyckat med handgjord mosaik, med hjälp av pengar från dialog- och demokratiberedningen.

Intensiv dialog kräver korv, kaffe och en och annan ballong

Folk som rör sig på en plats utomhus i vårsolen. En grill med korvar på står i mitten och några körsbärsblommor syns i förgrunden.

I vimlet bland människor, korvgrillning och dialogsnack byggs relationer och goda idéer kläcks.

Hallunda- och Norsborgsborna minglade under ett par timmar med Botkyrkas politiker en lördag i maj. Solen strålade, grillkorven gick som smör och både missnöje, förhoppningar, och adekvata förslag delades mellan deltagarna. Behovet av fler platser att mötas och umgås på för både barn, unga och äldre blev tydlig under alla periodens dialogtillfällen. Nu är det politikernas uppgift att se över de inkomna förslagen och besluta om vilka som kan bli verklighet. När besluten är fattade kan du läsa mer om det här.

En äldre kvinna sitter på sin rullator, hon ler och har en kaffemugg i handen. Intill henne står en medelålders kvinna iklädd vit t-shirt med texten Botkyrkadialogen på. Även hon ler och tittar in i kameran.

Terttu Nyberg och Helena Jonasson Widerberg (TUP) diskuterar sophantering och passar på att dricka kaffe.

Dialog våren 2021

Mitt under den pågående pandemin, maj-juni 2021, hade vi Botkyrkadialog i Hallunda-Norsborg. För att inte sprida smitta hölls stor del av dialogerna på digitala plattformen dialog.botkyrka.se. Under kontrollerade former fanns synpunktsinsamlare på plats i området under 9 olika datum.

Totalt kom det in 44 förslag. Många av dem handlade om renhållning, fritid, Slagsta och Hallunda centrum. Några av förslagen uppmärksammade att området har ett historiskt värde och synpunktslämnarna vill att fler ska känna till det. Dialogkommissionen beslutade att genomföra följande förslag från Hallunda-Norsborgsborna:

  • Belysning vid Slagsta utegym
  • Utsmyckning av betongpelare i Hallunda
  • Växtvandring
  • Informationskampanj om skräpplockning och renhållning
  • Upprustning av backe vid Borgskolan

Dialogresultat 2019

Ren och snygg närmiljö. Många förslag handlade om närmiljön, till exempel fler papperskorgar och en upprustad hundrastgård. Förslagen som rör detta har lämnats över till samhällsbyggnadsförvaltningen. De har fått medel av Dialogkommissionen för att kunna genomföra några av förslagen.

Evenemang och upplevelser. Dialogkommissionen har som ett resultat av dialogen stärkt evenemangsbidragen och gett ekonomiskt stöd till en föreningsträff.

Flera förslag rörde aktiviteter, mötesplatser och stöd för unga. Kultur- och fritidsförvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett nytt bidrag som civilsamhället kan söka för att göra aktiviteter för unga.

Många förslag rörde trygghet och säkerhet. Kommunens trygghets- och säkerhetssamordning jobbar med förebyggande åtgärder bland barn och unga i hela kommunen. Tillsammans med andra verksamheter, polis och brandförsvar arbetar man för en trygg och säker levnadsmiljö i Botkyrka.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Vi fortsätter med digitala dialoger

När pandemin slog till i början av 2020 blev vi tvugna att tänka om kring hur vi kan fortsätta att ha dialoger i kommunen utan att riskera att sprida smitta. Svaret blev en digital dialogplattform - dialog.botkyrka.se - där kan du som bor och verkar i Botkyrka gå in och lämna sina idéer och synpunkter.

dialog.botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Senast uppdaterad: