Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Hallunda- Norsborg

Tack alla Hallunda-Norsborgsbor som bidrog med idéer och förslag i Botkyrkadialogen under våren 2021. Totalt kom det in 44 förslag. Många av dem handlar om renhållning, fritid, Slagsta och Hallunda centrum. Några av förslagen uppmärksammar att området har ett historiskt värde och vill att fler ska känna till det. Förslagen är inlämnade till Dialogkommissionen som ser över vilka förslag som är möjliga att genomföra.

Dialogresultat 2021

Här kommer vi inom kort fylla på med information om vilka förslag som Dialogkommissionen beslutat om och hur det sedan går med genomföranden.

Dialogresultat 2019

  • Ren och snygg närmiljö. Många förslag handlade om närmiljön, till exempel fler papperskorgar och en upprustad hundrastgård. Förslagen som rör detta har lämnats över till samhällsbyggnadsförvaltningen. De har fått medel av Dialogkommissionen för att kunna genomföra några av förslagen.
  • Evenemang och upplevelser. Dialogkommissionen har som ett resultat av dialogen stärkt evenemangsbidragen och gett ekonomiskt stöd till en föreningsträff.
  • Flera förslag rörde aktiviteter, mötesplatser och stöd för unga. Kultur- och fritidsförvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett nytt bidrag som civilsamhället kan söka för att göra aktiviteter för unga.
  • Många förslag rörde trygghet och säkerhet. Kommunens trygghets- och säkerhetssamordning jobbar med förebyggande åtgärder bland barn och unga i hela kommunen. Tillsammans med andra verksamheter, polis och brandförsvar arbetar man för en trygg och säker levnadsmiljö i Botkyrka.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Vi fortsätter med digitala dialoger

När pandemin slog till i början av 2020 blev vi tvugna att tänka om kring hur vi kan fortsätta att ha dialoger i kommunen utan att riskera att sprida smitta. Svaret blev en digital dialogplattform - dialog.botkyrka.se - där kan du som bor och verkar i Botkyrka gå in och lämna sina idéer och synpunkter.

dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: