Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dialogkommissionen

I Dialogkommissionen sitter tretton ledamöter från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. De är valda för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 eller intill det sammanträde då nytt val har förrättats inför mandatperioden 2022-2026.

Kontakta dialogkommissionen

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda dialogkommisionen i kommunens förtroendemannaregister.

Förtroendemannaregistret

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: