Socialnämndens vuxen- och ungdomsutskott 2018-03-05 Anslag