Stäng meddelande

Kreativa fonden

Har du en idé och vill göra Botkyrka lite smartare, grönare, skönare eller bara roligare? Sök pengar ur Kreativa fonden för att förverkliga din idé!

550 000 kr ligger i potten och väntar på nya kreativa idéer. Sök pengar för projekt inom kultur, utbildning, miljö, mat, hälsa, idrott och mycket mer - alla idéer är välkomna. Stödet syftar till att stötta projekt som är kreativt och/eller kulturellt nyskapande, bidrar till utveckling i Botkyrka, är bra för Botkyrkaborna och stärker Botkyrka som kreativ plats. Projekten ska äga rum i Botkyrka och involvera Botkyrkabor.

Sista dag att ansöka är den 24 augusti

Tills dess har du möjlighet att bolla din idé med oss inför din ansökan. Det är snabbt och enkelt att boka in ett digitalt möte - välj en tid för coachning som passar dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Kan jag söka Kreativa fonden?

Enskilda personer som är 18 år eller äldre, organisationer och föreningar i och utanför Botkyrka kan söka Kreativa fonden. För yngre personer finns Drömdeg att söka.

Tänk på att:

 • Ansökningar från privatpersoner eller organisationer som redan tar emot annat stöd eller uppdragsersättning från Botkyrka kommun ska tydligt beskriva hur aktuellt projekt skiljer sig från redan finansierad verksamhet.
 • Det är möjligt för en och samma person eller organisation att söka flera projekt samtidigt.

Du kan inte söka om:

 • Du representerar en myndighet eller offentliga verksamheter.
 • Du representerar Botkyrka kommuns egna verksamheter.

Ovan verksamheter kan dock ingå som samarbetspartners i andra aktörers ansökningar.

Vad kan jag söka Kreativa fonden för?

Du kan söka Kreativa fonden för projekt:

 • inom alla verksamhetsområden, till exempel kultur, utbildning, fritid och idrott, natur, miljö, mat och hälsa
 • som huvudsakligen planeras att genomföras i Botkyrka
 • som tidigare fått stöd av Kreativa fonden och som inkommer med en ny ansökan som beskriver en utveckling och förändrad inriktning på projektet.

Du kan inte söka för:

 • att leverera en tjänst som egentligen ska köpas eller upphandlas
 • återkommande projekt
 • projekt som redan är genomförda
 • projekt som strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Hur bedöms min ansökan till Kreativa fonden?

Vi prioriterar projekt som:

 • är nyskapande eller genomför aktiviteter på ett nytt sätt i Botkyrka
 • skapar delaktighet genom att publik, deltagare och samarbetspartners tydligt är involverade i planeringen och genomförandet av projektet
 • har kostnader som är tydligt kopplade till Botkyrkabors deltagande i projektet
 • samarbetar med lokala verksamheter och/eller föreningar, där samarbetet redan är etablerat vid ansökningstillfället
 • når, för den sökande organisationen eller personen och eventuella samarbetspartners, nya målgrupper i Botkyrka
 • skapar möten mellan Botkyrkabor.

Därutöver prioriteras ansökningar från Botkyrkabor och lokala organisationer och föreningar.

Vilka kostnader kan jag söka Kreativa fonden för?

Du kan söka upp till 75 000 kr för följande kostnader:

 • Arvoden
 • Hyra av lokal, utrustning, med mera
 • Marknadsföringskostnader
 • Material
 • Fika och mat

Vi prioriterar projekt vars kostnader är tydligt kopplade till Botkyrkabors deltagande i projektet.

Du kan inte söka för:

 • Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än projektet
 • Vinstdrivande verksamhet och investeringar
Hur och när söker jag Kreativa fonden?

Du kan söka upp till 10 000 kronor närsomhelst under året. Du får då besked senast fyra veckor efter inkommen ansökan. Undantag gäller för ansökningar som kommer in perioden juni-augusti, jul- och nyårshelgerna, här blir svarstiden något längre och besked lämnas ej under juli månad.​

Ansökningar med belopp över 10 000 kronor upp till 75 000 kronor behandlas under närmaste beslutsomgång.

Kreativa fonden har fyra beslutsomgångar under 2020:

Omgång 1

 • Sista ansökningdag: 27 januari
 • Beslut meddelas: 24 februari

Omgång 2

 • Sista ansökningsdag: 6 april
 • Beslut meddelas: 4 maj

Omgång 3

 • Sista ansökningsdag: 24 augusti
 • Beslut meddelas: 21 september

Omgång 4

 • Sista ansökningsdag: 2 november
 • Beslut meddelas: 30 november

Ansökan görs via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om stöd fattas av kultur- och fritidsförvaltningen (på delegation av kultur- och fritidsnämnden). Beslutet meddelas via e-post. Beslut om beviljat stöd publiceras även på Botkyrka kommuns hemsida.

Vad händer om jag får Kreativa fonden?

Om du beviljas stöd kommer du få besked via e-post. I samband med beslutet kommer du även att få information om gällande villkor, instruktioner för utbetalning, aktuell information och loggor gällande sponsorer och en samtyckesblankett gällande GDPR.

Vid beviljat stöd gäller följande villkor:

Projektets genomförande

 • Beviljade projekt ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12 månader efter utbetalning.
 • Beviljade projekt ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid större förändringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas och godkänna dessa.
 • Beviljade projekt ska medverka i de sammankomster som kommunen arrangerar.

Redovisning och återkrav

 • Beviljade projekt ska redovisas senast 1 månad efter avslutat projekt.
 • I redovisningen ingår även att lämna in foto- och eventuellt video-material kring projektet som lever upp till dataskyddsförordningen (GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).
 • Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas nytt stöd i framtiden.
 • Beviljade mottagare som avbryter sitt projekt, väsentligen avviker från projektansökan eller låter bli att redovisa sitt projekt kan bli återbetalningsskyldiga av hela eller delar av bidraget.

Informera om att Botkyrka kommun bidragit med stöd

 • I all marknadsföringsmaterial såsom affischer, programblad och i sociala medier ska det tydligt stå: ”Med stöd av Botkyrka kommuns Kreativa fonden”. Även kommunens kommunens platslogotyp och aktuella sponsorers logotyper ska användas.
Hur redovisar jag Kreativa fonden?

Du redovisar senast en månad efter genomfört projekt. I samband med redovisningen ska du lämna in foto- och eventuellt videomaterial som lever upp till dataskyddsförordningen (GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Redovisningen görs via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kreativa fonden sponsras av Hembla

Kreativa fonden Botkyrka drivs av Botkyrka kommun i samarbete med Hembla under 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Bibliotek & kultur