Stäng meddelande

BASUN

Ett program för dig mellan 15 och 24 år som varken jobbar eller studerar

BASUN är ett program som kan vara upp till sex månader, ibland längre om det finns skäl till det. Målet med programmet bestämmer du själv. Vanligtvis brukar det handla om att hitta ett bra jobb, en intressant praktik eller utbildning som känns rätt. Genom BASUN får du hjälp med kunskaper som gör resan mot ditt mål lite lättare.

Så här fungerar det

Du kommer till oss, ibland för enskilda samtal, ibland för gruppaktiviteter. Genom oss får du bland annat träffa specialutbildade coacher, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och jobbmatchare som ger dig verktyg att komma vidare.​

Tillsammans kan vi hitta ett tänkbart jobb eller utbildning genom att:

  • hitta din drivkraft och motivation
  • skapa nya kontakter utifrån dina behov
  • träna dig inför arbetsintervjuer

Mer om Basun

Basun är ett projekt som pågår under perioden 2016-2019. Målet är att sänka ungdomsarbetslösheten genom stärkta insatser och ökad samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, näringsliv och civilsamhälle. ​

BASUN finansieras till två tredjedelar av medel från Europeiska socialfonden. Botkyrka kommun är projektägare, med Arbetsförmedlingen Botkyrka-Salem som medfinansiär.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Näringsliv & arbete