Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

BASUN

Ett program för dig mellan 15 och 29 år som varken jobbar eller studerar. Under 2018 fick vi ut 174 (73 %) undomar i jobb och studier. Välkommen till oss på BASUN!

BASUN är ett program som kan vara upp till sex månader, ibland längre om det finns skäl till det. Målet med programmet bestämmer du själv. Vanligtvis brukar det handla om att hitta ett bra jobb, en intressant praktik eller utbildning som känns rätt. Genom BASUN får du hjälp med kunskaper som gör resan mot ditt mål lite lättare.

Så här fungerar det

Du kommer till oss, ibland för enskilda samtal, ibland för gruppaktiviteter. Genom oss får du bland annat träffa specialutbildade coacher, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och jobbmatchare som ger dig verktyg att komma vidare.​

Till våra gruppaktiviteter har vi ibland externa föreläsare/utbildare och vi anordnar även rekryteringsträffar och studiebesök till olika företag samt skolor.

Tillsammans kan vi hitta ett tänkbart jobb eller utbildning genom att:

 • hitta din drivkraft och motivation
 • skapa nya kontakter utifrån dina behov
 • träna dig inför arbetsintervjuer

Mer om Basun

Målet  med BASUN är att sänka ungdomsarbetslösheten genom stärkta insatser och ökad samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, näringsliv och civilsamhälle. ​

KAA

KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är till för ungdomar mellan 16 - 20 år som är skrivna i Botkyrka kommun. Det gäller ungdomar som inte börjat gymnasiet, avbrutit gymnasiet eller som gått klart årskurs 3 på gymnasiet men saknar examen.

​Vad är KAA?

Kommunen ansvarar för att hålla sig informerad om vad ungdomar, mellan 16 – 20 år, gör i det fall de inte går i skolan. Detta ansvar är lagstadgat i skollagen (2010:800). I första hand ska KAA erbjuda ungdomar hjälp och vägledning i att starta, återuppta eller fullfölja sin gymnasieutbildning. I andra hand ska lämpliga individuella åtgärder erbjudas.

Vilka omfattas av KAA?

 • Folkbokförd i Botkyrka kommun
 • Inte fyllt 20 år
 • Inte börjat gymnasiet
 • Hoppat av (avbrutit) gymnasiet
 • Saknar gymnasieexamen

Vad kan du som ung få hjälp med?

 • Studie- och Yrkesvägledning
 • Motiverande samtal
 • Individuell coachning
 • Hitta praktik
 • Stöd i jobbsök

Till dig som arbetar på gymnasieskola

Det är viktigt att du som jobbar på gymnasieskola och har elever som hoppar av sina studier anmäler detta till oss på KAA (Skollagen 15 kap 15 §). Huvudmannen måste även snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen (UEDB).

Avbrottsblanketten kan du ladda ner härlänk till annan webbplats och meddela kommunens aktivitetsansvar (KAA) kaa@botkyrka.se

Kontakpersoner
Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg
Belsam Al-Geilani, studie/yrkesvägledare
0702351709länk till annan webbplats

Grödinge, Tumba, Tullinge
Marie Fors, studie/yrkesvägledare
0725114180

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2019
Näringsliv & arbete