Störningsinformation:
Eldtomta - vattnet är drickbart igen
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunen har aktivitetsansvar för ungdomar som är 16 till 19 år och saknar skolplacering.

​Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
  • dokumentera och föra register över de ungdomar som omfattas
  • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB​

Vilka omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?

Du som inte fyllt 20 år och som:

  • fullföljt din skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning

eller

  • går introduktionsprogram

omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Hos oss kan du få coaching mot studier och jobb.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2018
Näringsliv & arbete