Stäng meddelande

START-stöd i arbete

START -Och har en kognitiv funktionsnedsättning

START - Stöd i arbete

START är en insats som syftar till att öka dina möjligheter att finna, få och behålla ett arbete eller börja studera.

Vilka kan delta i START?

Män och kvinnor, 18-35 år, bosatta i Botkyrka, Huddinge eller Salem, och som uppfyller något av följande kriterier:

  • är inskriven på arbetsförmedlingen i den grupp av arbetssökande med generella inlärningssvårigheter
  • har utredning som styrker minst en av diagnoserna: lindrig utvecklingsstörning, autismspektrum tillstånd eller förvärvad hjärnskada, men bedöms kunna klara ett skyddat arbete

Du måste själv vilja komma igång med arbete/studier samt ha en tryggad försörjning.

Hur jobbar vi?

START börjar med 1-2 informationsmöten där du får information om våra metoder, arbetsprocess och vad ett deltagande i START innebär.

STARTs arbete utgår från metoden Supported Employment som i stora drag kan delas upp i tre steg:

  • Kartläggning
  • Praktik
  • Anställning​

Utgångspunkten är alltså en kortare kartläggning där dina förutsättningar, förmågor, intressen och motivation inventeras i form av en yrkesprofil. Därefter matchas din yrkesprofil mot en lämplig praktikplats där du med stöd av START har möjlighet att lära dig jobbet på plats. Om praktiken fungerar väl ansvarar handläggaren från Arbetsförmedlingen för kontakten med arbetsgivaren och administrationen kring en eventuell anställning.

I alla stegen ger STARTs personal individuellt stöd och tar hjälp vid behov även av andra insatser som är viktiga för att du ska kunna lyckas.

Vilka samarbetar inom START?

START är en insats som finansieras av Botkyrka kommun, Samord​ningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem.​

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2017
Näringsliv & arbete