Stäng meddelande

Legitemerad lärare till grundsärskola åk 1-6


Arbetsuppgifter

Tillsammans med övriga lärare på grundsärskolan planerar ni och genomför undervisningen som utgår från den enskilde elevens behov och förutsättningar och ställer höga krav på individualisering och extra anpassningar. Du har ofta en nära kommunikation och samverkan med vårdnadshavare och även andra externa instanser t.ex. habiliteringen. Du arbetar tillsammans med rektor, lärare och assistenter och övrig personal för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Idrott, slöjd och musik undervisas grundsärskolans elever av lärare med placering i grundskolan. I nuläget är ett flertal elever inom ast spectra. Huvudsakliga arbetsuppgifter Du har fördjupad kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbetar utifrån gällande styrdokument Du arbetar främjande och förebyggande samt följer upp och utvärderar insatta åtgärder tillsammans med berörda på organisations-, grupp och individnivå. Du genomför pedagogiska utredningar på organisation, grupp och individnivå. Tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal. arbetar du för en tillgänglig god lärande lärmiljö för eleverna. I din roll har du en nära kontakt med eleverna och arbetar fram individuellt anpassade sätt för undervisning utifrån varje elevs förutsättningar. Du planerar det pedagogiska arbetet och genomför sedan undervisningen. Du bidrar med din kompetens och handleder elevassistenter i det pedagogiska arbetet. I ditt uppdrag arbetar du med att få eleverna att känna trygghet, tillit och glädje i skolan som i sin tur bidrar till deras utveckling. Jobbet ger stor möjlighet till kollegialt utbyte och utveckling, eftersom du inte är ensam i din roll. Du kommer även få möjlighet att vara delaktig i kommunens samarbete med SPSM. Vårt team kännetecknas av hjälpsamma kollegor som ställer upp för varandra.

Kvalifikationer

Du ska ha lärarlegitimation för undervisning i grundsärskolan. Vi söker dig med erfarenhet att arbeta som speciallärare eller specialpedagog. Du ser skolutveckling som en naturlig del av arbetet och ser det kollegiala samarbetet som en viktig faktor för att lyckas. Du är en ansvarstagande person som kan möta eleverna och pedagoger med värme och respekt. Du har stor erfarenhet av pedagogiska kartläggningar, språkstörning och NPF. Du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tecken som stöd samt vana av IKT-hjälpmedel. Du brinner för att leda eleverna i deras kunskaps- lärande- och sociala utveckling. Du visar engagemang och skapar goda förutsättningar för alla elever. Du är duktig på att lyssna in kollegor och elever och på att följa gemensamma beslut. Du arbetar strukturerat och sätter eleven i fokus. Du kan följa upp elevernas utveckling och tydligt kommunicera denna med kollegor och vårdnadshavare. Du är flexibel, driftig och tar gärna egna initiativ samt tycker om att arbeta i ett stort friutrymme.

Arbetsplatsen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Vi söker dig som har behörighet att undervisa i grundsärskola meriterande är erfarenhet att arbeta som speciallärare eller specialpedagog. Förmåner Alla medarbetare har rätt till ett friskvårdsbidrag på upp till 1 500 kronor per år. Det syftar till att uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter och en hälsofrämjande livsstil. Du kan gå in på Skatteverkets hemsida för att se vilka aktiviteter som är godkända. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b1442f256baee714.html Cykelförmån Alla medarbetare har möjlighet till en cykelförmån motsvarande upp till 1 500 kronor vart tredje år. Syftet är att stödja hälsofrämjande vanor samt främja miljön. Målet är att fler medledare cyklar hela eller delar av resan mellan bostaden och arbetet eller vid korta tjänsteresor. Förmånen är skattepliktig. För anställda som har en visstidsanställning utbetalas beloppet i proportion till anställningstid och tjänstgöringsgrad. En månad motsvarar 42 kronor, ett år motsvarar 500 kronor. Kassmyraskolan är en tre parallellig F-6 skola med ca 550 elever inklusive grundsärskola. Skolan ligger i ett naturskönt, lugnt villaområde nära goda kommunikationer. Skolan har mycket hög andel välutbildad och behörig personal. På skolan finns trygghet, livsglädje, närhet mellan personal och barn/elever samt en miljö som ger lust till kreativt skapande och lärande. Vi strävar efter att alla ska få möjlighet att växa i egen takt samtidigt som vi uppmuntrar till att våga lite mer. Kassmyraskolan är en tre parallellig F-6 skola med ca 550 elever inklusive grundsärskola. Skolan ligger i ett naturskönt, lugnt villaområde nära goda kommunikationer. Skolan har mycket hög andel välu


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid, Heltid

Tillträde: Tillträde den 11 november 2019 eller i överenskommelse med arbetsgivaren

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Peter Andersson Badari, T.F. rektor

Mobil: 072-541 4870

E-post: Peter.andersson.badari@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare

Helena Gautier, Lokalombud Lärarnas riksförbund

Mobil: 072 596 6682 (arbetsrum)

E-post: helena.gautier@botkyrka.se


Jenny Börjesson, Lokalombud Lärarnas riksförbund

Telefon: 08-530 63740

E-post: jenny.borjesson@botkyrka.se


Sista ansökningsdatum: 2019-09-24

Ange referensnummer: A901168


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019