Stäng meddelande

Speciallärare/specialpedagog inr utvecklingsstörning sökes till Borgskolans grundsärskola.


Arbetsuppgifter

Vi söker dig som har en positiv människosyn och utgår från att alla människor har utvecklingsmöjligheter när deras förmågor synliggörs och stimuleras. Du anser att kommunikation och goda relationer är vägen till utveckling och lärande. Du kommer att vara med och utveckla verksamheten och ha det pedagogiska ansvaret för en klass med sju till tolv elever. I ditt arbetslag kommer du få stöd av elevassistenter, social- och fritidspedagoger som du i nära samarbete lägger upp arbetet tillsammans med. Du ska ge eleverna möjlighet och medvetandegöra sin känsla av att delta och bidra efter individuell förmåga i gemensamma aktiviteter. Här arbetar vi med kommunikation som basen i de varierande språkutvecklande arbetssätten utifrån individens förutsättningar. Du undervisar eleverna utifrån grundsärskolans läroplan med inriktning ämnesområden. Du arbetar i undervisningen 1 till 1 samt i mindre arbetsgrupper och till viss del i i större helgrupp. Du arbetar med alternativa kommunikationssätt och med tydliggörande pedagogik. Du ska kunna anpassa undervisningen utifrån varje elevs individuella förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du organiserar och strukturerar arbetet utifrån angivna mål. För att lyckas i uppdraget krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. Tillsammans arbetar vi för att utveckla vår undervisning så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för våra elever att nå sina högt uppsatta mål.

Kvalifikationer

Du är behörig att undervisa i grundsärskolan inriktning ämnesområden och gärna även ämnen. I din grundutbildning är du förskollärare, fritidspedagog eller grundskolelärare. Du har kanske arbetat länge inom pedagogisk verksamhet med barn inom autism och utvecklingsstörning och har utbildning speciallärare med inriktning utvecklingsstörning? Du ska ha goda IKT-kunskaper samt kunskaper inom kompensatoriska läromedel. Du har god dokumentationsvana. Du är självgående och kan tänka utanför ramarna och vill hela tiden utveckla dig själv och lärmiljön du arbetar i. Tillsammans med dina kollegor skapar ni en stimulerande och kreativ miljö. Som person är du lyhörd och flexibel, en genuin och tydlig vuxen som kan sätta gränser. Du arbetar medvetet och lågaffektivt i bemötandet av alla elever. Självklart har du erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever inom autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning. Det är viktigt att du arbetar på ett reflekterat och systematiskt sätt, samt har god förmåga att kommunicera och samarbeta. Vi söker dig positiva, engagerade behöriga lärare, med fokus på eleven och dess inlärningsprocess både som individ och i grupp. Du tar ansvar för, och har god förmåga att skapa bra relationer till både elev och kollegor samt vårdnadshavare. Du har en positiv elev/människosyn och god kompetens i gällande styrdokument.

Arbetsplatsen

Borgskolan är en tvåparallellig F-6 skola med fritidshem, förberedelseklasser åk 1-3 respektive åk 4-6, samt grundsärskola med inriktning ämnesområden åk 1-9 och kommunövergripande grupper. Borgskolan ligger i Hallunda/Norsborg med gångavstånd till såväl centrum och tunnelbana som Mälaren och naturen. Borgskolan har en väl fungerande verksamhet där vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbetssätt. Våra elever är ambitiösa och har höga förväntningar på oss, likväl som vi har höga förväntningar på dem. Hos oss finner du engagerade pedagoger som arbetar för att skapa kvalitativ undervisning och trygghet för våra elever. Vi lägger stor vikt vid god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever. Vi arbetar för att skapa goda relationer med fokus på ett uppskattande positivt förhållningssätt och höga förväntningar. Våra klasser är små, vilket ger oss tid att se och hjälpa varje elev. Vi har tillgång till nya, aktuella läromedel och använder oss gärna av IKT i undervisningen.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: tillträde så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Emine Koc, biträdande rektor

Mobil: 073-421 87 30

E-post: emine.koc@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-12-11

Ange referensnummer: A918347


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019