Stäng meddelande

Samordnare för MVP, (Mentors in Violence Prevention)


Arbetsuppgifter

Botkyrkas våldsförebyggande arbete fortsätter på väg in i nästa spännande fas. Den här tjänsten har sin grundanställning i Förebyggarenheten men kommer att utgå från organiseringen av det våldspreventiva centret. Det innebär att du kommer att ha myndighetsövergripande samordning av de som är verksamma inom MVP arbetet så som socialtjänst, skola och polis. En viktig del är också att ta tillvara på engagemang och möjliggöra delaktighet för tidigare mentorer. Inom det våldspreventiva centret kommer det att finnas de som arbetar med det faktiska våldet. Det blir således även ett uppdrag att säkerställa en kunskapsöverföring från övriga myndigheter som tillhör det våldspreventiva centret, till det våldsförebyggande arbetet. Samordnarens uppdrag är inriktat på målgruppen 1220 år vilket gör att mycket fokus läggs vid nätverket som omger den åldersgruppen. För dig är det, precis som för oss, viktigt att basera det förebyggande arbetet på aktuell forskning och relevanta teoretiska perspektiv. Du blir en del av enhetens större utvecklingsområden och satsningar såsom de våldsförebyggande arbetets fyra principer vi arbetar normkreativt, utmanar stereotypa könsnormer, stärker ledarskap och arbetar med anknytning. Du ska ha erfarenhet och kunskap som bidrar till vårt våldsförebyggande arbete. Ledarskap, våldets konsekvenser, åskådaransats och maskulinitetsteorier utmärker sig. Tjänstens åtaganden är följande: - Tillsammans med ledning av Våldspreventiva centret och TÅGETs samordnare förankra och utveckla det våldsförebyggande arbetet. - Samverka med övriga samordnare i det våldspreventiva centret - Samordning, arbetsledning och handledning av koordinatorerna - Ansvara för uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet - Utveckla strukturer både vad gäller det strategiska och för dem som utför arbetet. - Utveckla det våldsförebyggande arbetet till civilsamhälle, medborgare och föreningar - Ansvarig för revidering av material - Koordinera och hålla i kommunövergripande utbildningar - Ansvara för intern förankring och extern kommunikation - Löpande omvärldsbevakning och administration - Koordinera och utföra nationella och internationella utbyten

Kvalifikationer

- Är socionom, annan liknande beteendevetenskaplig utbildning/adekvat utbildning - Har erfarenhet av att stimulera och stötta engagemang från civilsamhälle - God kännedom om Botkyrkas kultur och föreningsliv - Har erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar - Väl förtrogen med det nationella arbetet gällande våldsprevention - Har kunskap om anknytning, ledarskap, maskulinitetsteori, stereotypa könsnormer samt andra normer som bidrar till våld - Har vana från att utbilda andra professionella samt kan leda, konsultera och samordna andra, utan att vara chef - Har en egen drivkraft där du kan omsätta kunskap och erfarenhet till ett genomförbart förändringsarbete som gynnar målgruppen - Erfarenhet från utvecklingsarbete - Har verbal och skriftligt kommunikativ förmåga och kunna engagera och entusiasmera - Har god kännedom om kommunalt styrd verksamhet - Är kreativ, initiativrik och resultatorienterad - Lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa kontakt - Har god förmåga till samarbete samt självständigt arbete - Van att samverka och identifiera relevanta samverkanspartners - Kan arbeta kvällar och helger vid behov Meriterande: - Är utbildad gruppledare inom ABC (Alla barn i centrum) eller liknande föräldrastödsprogram - Har körkort för personbil Botkyrka kommun värdesätter det kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Förebyggarenheten har en normkreativ värdegrund och blev som verksamhet HBTQ-certifierad under 2017. Vi ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, språkkunskaper, funktionsvariationer och livserfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Arbetsplatsen

Vill du vara en del av kommunens utvecklingsarbete där du kommer att få möjlighet att samordna ett strukturerat och långsiktigt arbete mot våld? Kommunens våldsförebyggande arbete växer och vi söker därmed en samordnare för MVP.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid, Tillsvidareanställning 100 %. Vi tillämpar provanställning

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Mantha Kasagianni, Delprojektledare Våldspreventivt center

Mobil: 070-1819289


Facklig(a) företrädare

Facklig(a) företrädare, Fackliga företrädare, nås via kommunens växel

Telefon: 08-530 610 00


Sista ansökningsdatum: 2019-10-21

Ange referensnummer: SN/2019:480


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019