Stäng meddelande

Vi söker en utåtriktad bibliotekarie med fokus på mångspråk


Arbetsuppgifter

Nu söker vi dig som vill vara med och driva biblioteksutveckling inom området mångspråk. Du kommer att arbeta nära den bibliotekarie som har mångspråksansvar i vår organisation. Du har tjänstgöring i biblioteket enligt schema. Arbetsuppgifterna innebär aktiviteter internt för vår personal och utåtriktat till våra invånare. Uppdraget handlar om att, i samarbete med dina kollegor, sprida nya arbetssätt inom organisationen och att skapa kontakt med prioriterade målgrupper i kommunen. Du tillhör Hallunda, Alby, Fittja biblioteksenhet med totalt 20 medarbetare. Hallunda bibliotek är din huvudsakliga arbetsplats, men du kommer att arbeta med insatser på alla våra sex bibliotek.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning, inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annat som gagnar vår biblioteksverksamhet och den sökta tjänsten. Vi ser gärna att du har språkkunskaper utöver svenska och engelska, samt har erfarenhet av att arbeta med medier på olika språk. Om du har erfarenhet av uppsökande arbete, projektledning, nätverksarbete, eller liknande, ser vi det som en fördel. Du delar givetvis vår bibliotekssyn och idén om ett vidgat textbegrepp. Det är viktigt att du har erfarenhet av att arbeta på bibliotek och känner engagemang för att verka i en interkulturell miljö. Du måste vara öppen, ansvarstagande och noggrann, modig och energisk och beredd att söka och prova nya arbetsformer. Du har medborgarens fokus och låter det vara vägledande i ditt arbete. Du skall arbeta både självständigt och i samspel med andra. Du tar självklart ansvar och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Vi vill att du i ditt personliga brev bland annat beskriver varför du vill arbeta i Botkyrka och hur du ser att du kan bidra till den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet i den ovan beskrivna riktningen. Ansökan mottas endast genom nedanstående länk.

Arbetsplatsen

Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek, alla formade i nära samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Med stöd i kommunens ledord öppen, ansvarstagande, modig och energisk intar vi alltid medborgarens fokus. Biblioteksverksamheten i Botkyrka ska vara en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet, och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikheten mellan resursstarka och resurssvaga, bidra till interkulturella möten, demokratiutveckling och höjd kunskapsnivå. All verksamhet inom Bibliotek Botkyrka utgår från mänskliga rättigheter, demokrati och interkulturella förhållningssätt. Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande arbetar vi utifrån Botkyrka kommuns devis "Långt ifrån lagom". Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk. Hallunda bibliotek har ett särskilt uppdrag i organisationen, som gäller arbetet med medier på alla språk utom svenska, engelska och de nationella minoritetsspråken. Mångspråksarbetet befinner sig i ett skede där vi utvecklar kvalitén i tjänsterna. Den statliga satsningen Stärkta bibliotek, som vi nu sökt medel för, möjliggör för oss att fördjupa vårt uppsökande arbete gentemot bibliotekets prioriterade målgrupper. Tillsättningen av tjänsten är beroende av att resurserna beviljas.


Arbetsform

Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid, 100%, bestäms utifrån dina önskemål och förutsätter beviljade resurser

Tillträde: Tillträde 2019-09-01– 2020-06-30 med möjlighet till förlängning.

Varaktighet: 6 månader eller längre

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Jenny Öström, Enhetschef

Telefon: 070-2254836


Agneta Borgestedt, HR-specialist

Telefon: 070-8861075


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-05-26

Ange referensnummer: KOF/2019:83


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018