Stäng meddelande

Enhetschef till utredningsenheten för boendefrågor i Botkyrka


Arbetsuppgifter

Utredning boendes uppdrag är att bygga fungerande boendekedjor. Enheten ansvarar för Socialförvaltningens boenden och sociala boendekontrakt. Socialsekreterarna utreder ansökningar om olika boendeformer från medborgare och fattar tillsammans med dig beslut om dessa. Det ingår även i socialsekreterarnas arbete att följa upp insatserna. På utredning boende finns ett brett spektrum av boendeinsatser såsom kommunkontrakt, träningslägenhet, tillfälligt boende, särskilt boende, stödboende och externa boendeplaceringar. Utredning boende har ett nära samarbete med hyresvärdar där du som chef medverkar. På enheten finns förutom socialsekreterarna en förste socialsekreterare samt ett utvecklat samarbete med vaktmästare och administratörer. Du kommer att ansvara för personal, planering samt det löpande arbetet inom enheten. Du har personal-, budget-, och verksamhetsansvar för 15-20 direktrapporterande medarbetare. Din uppgift är att omsätta och skapa verklighet av förvaltningens mål och visioner och du är lyhörd för behov av utveckling och eventuella brister som verksamheten möter. I din roll som ledare handleder, motiverar och förser du dina medarbetare med de befogenheter som krävs för att nå de gemensamma målen. Du kommunicerar tydliga förväntningar, ger feedback och uppmärksammar dina medarbetares prestationer. Du är lyhörd för idéer och utvecklingsbehov i verksamheten och stöttar initiativ från medarbetarna. Du är ansvarig för medarbetarnas utveckling och följer upp sjukfrånvaro och ohälsa. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer och tillsammans med dem löser du eventuella samverkansproblem och utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt har du ansvar för att inga medborgare hamnar mellan stolarna. Du samverkar med kollegor och samarbetspartners både internt inom Socialförvaltningen men också med andra förvaltningar inom kommunen och med andra huvudmän som t.ex. landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa. I Botkyrka kommun arbetar tillämpar vi ett processorienterat arbetssätt. Du kommer att ha det operativa ledarskapet för processen och för att samordna resurser och kompetens inom den.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen och som har medborgarens fokus i allt som sker! Du har tidigare arbetat med boendefrågor och har god erfarenhet inom detta område. Du har ett gott omdöme och din främsta uppgift är att ge människor det stöd de behöver, oavsett organisatoriska strukturer eller hinder. För att lyckas i uppdraget brinner du för ledarskapsfrågorna vilka du har tidigare erfarenhet av. Du är en inspirerande ledare med god självkännedom som tror på dina medarbetare och uppmuntrar till idéer och kreativitet. Du stimuleras av att arbeta med grupper i förändring. Du fångar medarbetarnas energi och engagemang och agerar möjliggörare för detta. Du har ett stort intresse och engagemang för ledarskapsfrågor, vilket innebär att vara en närvarande ledare, lyhörd för medarbetarnas behov men också tydlig och rak när det behövs. Du vågar vara chef när uppdraget kräver det och en coachande ledare i vardagen. Du är en god lagspelare som har en helhetssyn på organisationen och kommunen. Du är utmärkt på att samarbeta och samverka med andra samt att skapa och underhålla goda relationer. Du har erfarenhet av att genomföra och kommunicera politiskt fattade beslut och en god kunskap om kommunal ekonomistyrning och dess principer. Du är van att hantera och skilja på taktiska och operativa beslut och att implementera i verksamheten och har erfarenhet av att jobba med förändrings- och utvecklingsarbete. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är mycket god, du är en van IT-användare och förstår vikten av god dokumentation. Du har även god förståelse för vikten av kommunikation för ett gott ledarskap.

Arbetsplatsen

Vi är mitt uppe i ett omorganisationsarbete där vi river stuprören och lämnar den gamla beställar-/utförarmodellen. Vår nya organisation kommer att vara rustad att möta samhällsförändringar och präglas av nytänkande och teamarbete. Vi är ca 500 personer som arbetar inom något av områdena barn eller vuxen. Vill du vara med på vår resa? Nu söker socialförvaltningen en enhetschef med driv och patos för att ansvara över enheten för boendefrågor samt myndighetsutövningen kopplat till detta.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så välkommen in med din ansökan!

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Rita de Castro, Sektionschef

Telefon: 0701-80 57 18


Facklig(a) företrädare

Facklig(a) företrädare, Fackliga företrädare, nås via kommunens växel

Telefon: 08-530 610 00


Sista ansökningsdatum: 2019-02-20

Ange referensnummer: SN/2019:100


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018