Stäng meddelande

Skolpsykolog


Arbetsuppgifter

Som skolpsykologen arbetar du ur ett skolperspektiv på uppdrag av rektor eller biträdande rektorer utifrån gällande skollag. Du är en del av skolans elevhälsa som skall arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Det övergripande målet för skolpsykologens uppdrag är att bidra till att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och sociala utveckling, vilket exempelvis innefattar arbete med förhållningssätt, skolmiljö och värdegrund. I uppdraget ingår att hjälpa skolan som organisation att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv. I ett individperspektiv arbetar du för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. • Du ingår som en viktig del av EHT-arbetslaget. • Du ger konsultation/handledning till t.ex. arbetslag eller enskilda medarbetare. • Du gör utvecklingsbedömning/utredning av enskild elev. • Du remitterar till andra vårdgivare. • Du bidrar till utvecklingsarbete på organisationsnivå. • Du genomför kompetensutvecklande insatser.

Kvalifikationer

Som person är du ansvarsfull, engagerad och lyhörd. Du har en positiv attityd till ditt arbete och hanterar situationer på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt. Du får gärna ha erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt ett års praktiktjänstgöring , PTP. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP) Kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt elever i behov av särskilt stöd. God kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om relevanta lagar och förordningar. Förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra verksamheter.

Arbetsplatsen

På Kvarnhagsskolan i Alby arbetar varje dag ca 650 elever och ca 85 personal. Vi är en tre- parallellig grundskola, förskoleklass till årskurs 9 med integrerad grundsärskola (1-5 och 6-9) samt fritidsverksamhet i åk F-3. Vårt arbete med att stötta alla elevers kunskapsutveckling är en process i ständig utveckling. Vi utgår från ett helhetsperspektiv där vi tar tillvara allas kompetens. Vi strävar efter att vara ett team och arbetar med och för varandra. Vår värdegrund tar avstamp i vårt uppdrag i läroplanen. Alla skall bemötas med respekt och känna trygghet, arbetsglädje och framtidstro i vår skola. För oss står barnens utveckling i centrum och tillsammans skapar vi en trygg miljö där de känner gemenskap och kan utvecklas. Genom att inspirera och skapa nyfikenhet, möta eleverna där de är och utifrån deras egna förutsättningar, skapar vi en skola där alla kan lyckas. En förutsättning för att vi ska lyckas är att alla barnen känner sig trygga och upplever gemenskap. Vi har ett proaktivt förhållningssätt för att skapa en skola där alla barn är sedda och trygga


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Deltid

Tillträde: Tillträde efter överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Annika Nyblom, Biträdande rektor

Telefon: 0708 892021

E-post: annika.nyblom@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-03-03

Ange referensnummer: A849315


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018