Stäng meddelande

Grundlärare mot fritidshem/socialpedagog


Arbetsuppgifter

Som fritidslärare/ socialpedagog ska du tillsammans med övriga fritidslärare bedriva fritidsverksamhet samt skolsamverkan i våra klasser. Du kommer även tillsammans med övriga pedagoger ansvara för verksamheten under rasterna. Som stöd i ditt pedagogiska och det främjande och förebyggande arbete har du skolans elevhälsoteam, som består av skolpsykolog, kurator, specialpedagog, speciallärare samt skolsköterska. Skolan har även fyra förstelärare som aktivt arbetar med skolutveckling inom IKT, läs och skriv, skolans lärstudio för elever i behov av särskilt stöd och pedagogisk utveckling inom grundsärskolan. Förstelärarna ingår även i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp tillsammans med skolledningen.

Kvalifikationer

Vi vill att du har adekvat utbildning samt gärna erfarenhet av att arbeta i fritidshem och med skolsamverkan.

Arbetsplatsen

Tullingebergsskolan ligger i Botkyrka kommun och är en grundskola från förskoleklass upp till årskurs fem samt grundsärskola mot ämnesområden årskurs 1-9 med 220 elever. Skolan är belägen i ett område med mycket grönt omkring men ändå så centralt att det finns goda kommunikationer. Vi söker nu en Lärare mot fritidshem eller socialpedagog som tillsammans med övriga fritidslärare ansvarar för vår fritidsverksamhet samt utveckling av fritidshem. Vi söker dig som känner igen sig i skolans ledord: S .T.J.Ä.R.N.O.R Samarbete - på skolan lägger vi stor vikt till samarbete mellan elever och pedagoger och vårdnadshavare. Trygghet - vi arbetar för att alla elever känner sig trygga på skolan, vi skapar goda relationer med alla elever för en trevlig och utvecklande atmosfär där alla elever kan ta till sig nya kunskaper. Skolan präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor. Jämlikhet - Tullingebergsskolans värdegrund genomsyrar all undervisning och bygger på allas lika värde. Äger - alla elever ska äga sitt eget kunskapskapital med stöttning av skolans pedagoger så att de blir rustade för framtiden. Respekt - vi bygger goda relationer utifrån respekt för medmänniskor och tolerans för varandras likheter och olikheter. Nyfikenhet - undervisningen ska väcka nyfikenhet hos eleverna och drivkraft att vilja lära sig mera. Ordning och reda - Alla på Tullingebergsskolan är ansvariga för att skapa en god lärmiljö och ett gemensamt ansvar för inne och ute miljön. Roligt - tillsammans ska vi ha roligt när vi lär oss


Arbetsform

Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Snarast

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Catharina Sandberg, Biträdande rektor

Telefon: 072 217 24 40

E-post: catharina.sandberg@botkyrka.se


Satu Vanhanen, Rektor

Telefon: 070 886 14 47

E-post: satu.vanhanen@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-09-22

Ange referensnummer: A898532 - Kopia


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019