Stäng meddelande

HR-specialist med inriktning arbetsmiljö


Arbetsuppgifter

Botkyrka kommun söker nu två personal-/beteendevetare eller motsvarande som i ett särskilt team av fem har till uppgift att driva en insats för att identifiera och ge riktat stöd till arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro. Teamet inrättades hösten 2018 i syfte att förebygga sjukskrivning och återfall i sjukskrivning genom aktivt och strukturerat arbete med de arbetsplatser som har störst behov utifrån ett organisatoriskt och socialt arbetsmiljöperspektiv. Uppdraget innebär att: • Leda genomförandet av insatsen som innebär att ge riktat stöd till arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro i dialog med förvaltningarnas HR. • Kontakta chefer för arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro och leda arbetet med att tillsammans med chef och anställda arbeta fram en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att: • Identifiera bakomliggande orsaker till sjukfrånvaron (med stöd av kartläggningsverktyg) • Utveckla förslag på åtgärder på arbetsplatsen och prioritera vilka åtgärder som bör genomföras • Planera för genomförandet av dessa åtgärder samt hur dessa ska följas upp • Stötta arbetsplatsen i genomförandet av åtgärder samt uppföljningen av dessa • Utifrån uppnådda resultat stötta arbetsplatsen med att identifiera behov av eventuella förbättringar och ytterligare åtgärder • Lyfta fram framgångsexempel Du kommer att få stöd och handledning i ditt uppdrag, samt stöd från RISE i samarbete med SKL gällande metodstöd och vägledning utifrån framtagna modeller.

Kvalifikationer

Du ska ha högskoleutbildning med personal-/beteendevetenskaplig inriktning eller annan högskoleutbildning som är adekvat för arbetsuppgifterna och uppdraget. Du ska ha kunskap och erfarenhet av arbetsmiljö och specifikt OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) och gärna erfarenhet av att stödja eller coacha inom området. Det är en fördel om du har erfarenhet av projektledning och förändringsledning samt vana att arbeta utifrån ett verksamhetsperspektiv. Har du kunskap och erfarenhet inom arbetsrätt och övriga personalfrågor är det meriterande. Du är lyhörd och har en god förmåga att utveckla och underhålla tillitsfulla relationer både med individer och över organisationsgränser. Du är strukturerad, har en förmåga att planera och prioritera effektivt för att lägga tid på rätt åtgärder för att åstadkomma bästa möjliga arbetsmiljö. Du är en övertygande och tydlig person som genom ditt engagemang entusiasmerar din omgivning. Du ser möjligheter, tar initiativ, vågar ställa krav och kan arbeta självständigt. Du är trygg i din roll, prestigelös och har en hög grad av flexibilitet i ditt arbetssätt. Du motiveras av att arbeta i en organisation som präglas av stor mångfald där vi jobbar interkulturellt.

Arbetsplatsen

Botkyrka är en kommun med höga ambitioner och vi lever vår värdegrund genom vår ledstjärna medborgarens fokus och att vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med över 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att vara ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar. HR-avdelningen är organiserad på kommunledningsförvaltningen och leds av HR direktören. HR-avdelningen består av en HR-enhet som arbetar med strategisk utveckling av kompetensförsörjningsprocessen. Till HR-avdelningen tillhör även löneenheten samt enheten för verksamhetsnära HR där du kommer att vara placerad. Det verksamhetsnära HR-stödet är decentraliserat under respektive förvaltning med undantag av en förvaltning och består av ett 20-tal olika HR-funktioner. Vi samarbetar utifrån vår processorganisation, gemensamma utvecklingsprojekt, nätverk och mötesarenor. Du kommer att rapportera till HR-chef för verksamhetsnära HR. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Din arbetsplats blir kommunhuset i Tumba, nära pendeltåg och kossorna som betar på fälten utanför. Skicka in din ansökan idag, då ansökningarna utvärderas löpande.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 2


Kontaktperson(er)

Åsa Olsen, HR-chef

Mobil: 073-0717280


Ankie Blomberg, HR-utvecklare

Mobil: 076-3225346


Facklig(a) företrädare

Fackliga företrädare

Telefon: 08-530 610 00


Sista ansökningsdatum: 2019-07-29

Ange referensnummer: C29686


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Som medarbetare i Botkyrka kommun erbjuder vi dig ett antal förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag, cykelbidrag, löneväxling samt att vi främjar intern utveckling och rörlighet. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019