Störningsinformation:
Vattenläcka på Katrinebergsvägen i Tullinge
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Biträdande enhetschef - Utveckling och förvaltning


Om arbetsplatsen

Botkyrka kommun vill ta tillvara teknikens möjligheter för att förbättra servicen till medborgarna och arbeta mer effektivt! Som ett led i detta gör vi nu ett antal förändringar. Vi har beslutat om en målbild för digitaliseringen, utsett ett utskott för IT och digitalisering och avsatt resurser för att kunna driva riktade digitaliseringsprojekt. Under 2020 skapas en ny enhet - Digital utveckling - som ska driva arbetet med digitaliseringen i Botkyrka och vi söker nu en utvecklingsorienterad och engagerad biträdande enhetschef som vill driva kommunens digitala utveckling framåt!

Arbetsuppgifter

Som Biträdande enhetschef Utveckling och förvaltning på enheten Digital utveckling har du ansvar för kommunens centrala digitaliseringsfunktion. I uppdraget ingår ansvar för • kommunens samlade utvecklingsportfölj för digitalisering • att säkerställa innovation och framdrift i digitaliseringsprojekten genom bland annat tjänstedesign och nyttorealisering • projekt- och förändringsledningstjänster • stöd till verksamheterna i verksamhetsutvecklings- och IT-tekniska frågor vid utveckling, förvaltning och avveckling • projektkontor för att styra och samordna projekt av strategisk vikt • IT-arkitektur och målarkitektur som utvecklas löpande i samråd med verksamheterna för att möta verksamhetens behov • Utvecklingsstyrning genom gemensamma metoder anpassade till kommunens behov (utveckling, förvaltning, förändringsledning, projektledning). Biträdande enhetschef Utveckling och förvaltning har ansvar för 10-15 medarbetare och konsulter. Tjänsten är underställd Enhetschef Digital utveckling på kommunikationsavdelningen tillsammans med Biträdande enhetschef digital infrastruktur och drift. Ni utgör ett team som arbetar tätt tillsammans inom enheten och med verksamheterna för att möjliggöra digital utveckling och att verksamheten kan vara effektiv i sin leverans av välfärdstjänster till Botkyrkaborna. De kommande åren kommer vi att ta fram och genomföra digitaliseringsprogram inom de olika verksamheterna. För att möjliggöra fokus på verksamhetsutveckling planerar vi att förflytta oss till högre grad av molndrift och köp av tjänst, avlasta förvaltningarna med leverantörsstyrning, konsolidera systemfloran, etablera gemensamma metoder för förvaltning och utveckling, inrätta en taskforce för automatisering och mycket annat. Sök tjänsten om du är en chef och ledare som vill vara i ständig utveckling och som tillsammans med verksamheterna vill driva på den digitala utvecklingen i Botkyrka!

Kvalifikationer

Högskoleutbildning Som Biträdande enhetschef Utveckling och förvaltning har du lägst kandidatexamen inom lämpligt ämnesområde eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Det kan vara systemvetenskap, informationsvetenskap eller andra ämnen som bedöms lämpliga för tjänsten. I din roll förväntas du ta fram och kvalitetssäkra bland annat förstudier, tjänsteskrivelser, konsekvensanalyser, förvaltningsplaner, verksamhetsplaner, business case och utvecklingsprogram som går att förstå även för medarbetare som i huvudsak är specialister på annat i organisationen. Du har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt och kan inspirera organisationen att våga utmana tidigare gränser och driva utveckling. Chefs- och ledarerfarenhet Biträdande enhetschef Utveckling och förvaltning har flerårig erfarenhet som chef och ledare, gärna inom offentlig sektor eller i tjänstesektorn, och är väl grundad i arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete. Du har vana att leda specialister och har ett coachande och stödjande ledarskap som ger medarbetarna utrymme att nyttja sin fulla potential och ta ansvar inom sin områden. Som ledare drivs du av att utveckla och utmana dig själv och den verksamhet du leder och är prestigelös och ödmjuk inför ditt ledarskapsuppdrag. Du utvecklar dina medarbetare och din verksamhets arbetssätt och kultur med ledstjärnor som agilitet, proaktivitet och ansvarstagande. Botkyrkas värdeord Öppna, Ansvarstagande, Modig och Energisk är självklara utgångspunkter i ditt ledarskap. Branscherfarenhet Som Biträdande enhetschef Utveckling och förvaltning har du arbetat minst 5 år inom IT och digitalisering med ansvar för exempelvis verksamhetsutveckling, strategier och strategiutveckling, enterprise-, lösnings- och informationsarkitekturer, digitalisering, automatisering, RPA, masterdata, informationshantering, AI, big data, utvecklingsmetoder inkl. upphandling, förvaltnings-, projektlednings- och förändringsledningsmetoder och agila arbetssätt. Du har haft ansvar för digitaliseringsprojekt som utvecklat organisationens förmåga att bedriva effektiv och dynamisk verksamhet. Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete Du är en inlyssnande och kommunikativ ledare som drivs av att leda förändrings- och utvecklingsarbete och har fleråriga erfarenheter av det. Du och dina medarbetare har genomdrivit flera förändringsprojekt och utvecklat nya förmågor i organisationen, inte minst i verksamheter utanför den egna enheten eller avdelningen. Du har flera års erfarenhet av samarbete med andra delar av organisationen du arbetat i och fungerar som en förtroendeingivande partner som stödjer och utmanar till utveckling. Ledarskap Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Samarbetsförmåga Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Serviceinriktad Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. Mål- och resultatorienterad Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig. Kreativ Du och dina medarbetare bidrar med kreativitet och nytänk och kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Övrigt

Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Tommy Säll, CDO - Enhetschef Digital utveckling

E-post: tommy.sall@botkyrka.se


Andreas Dahlgren, Kommunikations- och digitaliseringsdirektör

E-post: andreas.dahlgren@botkyrka.se


Annika Wärnsäter, HR-specialist

Telefon: 070-188 69 46


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-05-31

Ange referensnummer: C36472


Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020